17 °C Stjørdal, NO
17/07/2019

Stjørdal vokser saktere

De siste månedene før jul ble det færre stjørdalinger

BETYDELIG FALL: Etter mange år med stabil befolkningsvekst opplever Stjørdal kommune for første gang på svært mange år kun et tosifret tall for å beskrive veksten etter at foreløpig oversikt viser fallende befolkningstall i 4. kvartal 2018. Med disse tallene som bakgrunn vokste folketallet i Stjørdal med kun 79 personer i 2018. BETYDELIG FALL: Etter mange år med stabil befolkningsvekst opplever Stjørdal kommune for første gang på svært mange år kun et tosifret tall for å beskrive veksten etter at foreløpig oversikt viser fallende befolkningstall i 4. kvartal 2018. Med disse tallene som bakgrunn vokste folketallet i Stjørdal med kun 79 personer i 2018.

Bare 79 flere i 2018 og nå justeres prognosene ned.

Formannskapet skal i morgen behandle befolkningsprognose fram til 2040. Som vanlig er det en standard innstilling om å ta «den gjennomførte befolkningsprognosen til orientering». Gjennom de årlige rapporteringene/sakene ønsker rådmannen å bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for prioriteringer innen boligbygging, skole/barnehageutbygging, investeringer innen helse og omsorg og øvrig infrastruktur, videre å vurdere grunnlaget for rekkefølgebestemmelser for utbyggingsprosjekter.

Lavere vekst

Tidligere prognoser har med optimisme sett framover. Derfor viser prognosen for folkevekst i 2018 en vekst på 286 personer. Den har sviktet. Nå opplever Stjørdal kommune endrede forutsetninger siden prognosen ble utarbeidet.

For utviklingen i folketall i 2018 har vært langt lavere enn den lett optimistiske prognosen. Årets tre første kvartal viste en vekst på kun 86 personer. Foreløpige tall for 4. kvartal viser en reduksjon med sju personer. Det gir en samlet vekst på 79 personer for 2018. Det er en vekst på kun 0,33 %.

40 færre barn født

Rådmannen følger opp med å presentere foreløpige fødselstall for 2018 som viser en reduksjon med 40 barn i forhold til 2017. Det er nær 15 % færre enn 2017 og gjennomsnittet for 2010-2017. Stjørdal hadde de høyeste fødselstallene siden årtusenskiftet i årene 2009-2011.

Tallene for 2018 er nesten 60 færre fødte barn enn i disse toppårene. Nå snakker vi om 200 innbyggere og 50 fødte lavere enn prognoseforutsetningene. I tråd med anbefalingene fra SSB er det nå lagt inn betydelig lavere vekst enn hva vi opplevd i mange år.

Ren Røros Bestill mobil

SSB kom 18. desember med sin prognose for folketall 01.01.2019 hvor det ble varslet redusert vekst på landsbasis med bakgrunn i redusert innvandring og lavere fødselstall. For Stjørdal viste beregningen et folketall på 24084. Andre sammenlignbare kommuner har samme utvikling.

Overrasket rådmann

Den lave veksten i Stjørdal i 2018 kommer overaskende også for rådmannen. Er 2018 et unntaksår eller starten på en periode med lav vekst – og vesentlig lavere enn hva som ligger inn i prognoseforutsetningene. Rådmannen håper og tror at 2018 ikke vil være vekstraten framover men at veksten vil ligge nærmere prognoseforutsetningen og en god del lavere enn hva vi har hatt i perioden 2002 – 2017.

Les forrige sak:
DUELLER: Sprint er hektisk og artig, både for utøvere, foreldre og annet publikum. Dette bildet er fra Stjørdalssprinten i 2015.
Nå skal det sprintes for 45. gang

Topp forhold for årets utgave av Stjørdalssprinten

Close