-10 °C Stjørdal, NO
18/01/2021

Header-Bingo
SparHegra uke 03

Stjørdals-Blink Fotball mangler ny leder

|| Steinar Vordal (t.v.) har vært koordinator for Stjørdals-Blink sine hjemmekamper i en sesong som endte med opprykk til 2. divisjon. Her står han sammen med styremedlemmene Mette Iren Hole (fra venstre), Erik Knudsen, Stig Eidem og Bente Ertsgaard.||

Thomas Lidal Jamne har vært leder i de to siste årene.

– Det har vært ei krevende og spennende tid. Vi måtte ta de nødvendige grep for å få økonomisk styring. Jeg er veldig glad for at styret hele tida har hatt støtte fra årsmøtet i sitt arbeid. I fjor opplevde vi lavere inntekter, men også mye lavere utgifter. Dermed står vi igjen med et overskudd i en klubb som fortsatt må drives som en dugnadsklubb i overskuelig framtid, sier den avtroppende styrelederen Lidal Jamne.

Som vanlig var Bjørn Welde en ryddig ordstyrer av årsmøtet til Stjørdals-Blink Fotball. Som nye styremedlemmer ble Carl Petter Sakshaug valgt for to år og Erik Knudsen valgt for ett år.

Bente Ertsgaard, Stig Eidem og Mette Iren Hole var ikke på valg og har fortsatt ett år igjen i sine roller som styremedlemmer. Ingrid Støversen har ett år igjen som varamedlem. Dermed må styret finne ny leder og et nytt varamedlem.

Har snudd stort minusresultat til pluss. Les saken her!

Sparebank 1 SMN har forlenget sitt engasjement også i 2018. Klubben har fokus på reforhandlinger av inneværende avtaler og tar utfordringen med å få inn nye sponsorer. På inntektssiden er også «Grasrotandelen» fra Norsk Tipping viktig. Andelen øker fra 5 til 7 % i 2018. Det kan bety en gevinst på 100.000 kroner med samme antall tippere og innsats.

Årsmøtet vedtok å beholde treningsavgiftene for de yngste på samme nivå som i fjor. Det blir små økninger for gutter 16, gutter 19 og senior. Stjørdals-Blink Fotball opererer med relativt lave treningsavgifter sammenlignet med tilsvarende klubber i Trondheim.

Les forrige sak:
||
Helitrans kjøper nye helikoptre for 500 millioner

- Totalt sett er dette en investering på rundt 500 millioner […]

Close