7 °C Stjørdal, NO
27/09/2020

Stjørdalselva fortsatt på grønt nivå

Snøsmelting kan gjøre Ydstinesjordene og E14 utsatt for flom

FLOMUTSATT: Områdene rundt de nederste delene av Stjørdalselva kan bli utsatt dersom det skulle oppstå en flomsituasjon. FLOMUTSATT: Områdene rundt de nederste delene av Stjørdalselva kan bli utsatt dersom det skulle oppstå en flomsituasjon.

– NVE ser ikke på Stjørdalselva som særlig flomutsatt i forhold til andre vassdrag i Trøndelag, sier beredskapsrådgiver Per Martin Øfsti i Stjørdal kommune.

– Vi forholder oss til NVE sine analyser når vi forbereder oss på mulige utfordringer i forbindelse med flom på grunn av snøsmeltingen. NVE har i Trøndelag rettet størst oppmerksomhet mot Gaula, Driva, Verdalselva, Steinkjerelva, elver i Lierne og Snåsa ved siden av Namsen. NVE ser for seg det som kan bli skadeflom. Men Stjørdalselva er altså ikke med på denne lista. Det er heller ikke elver som Nidelva og Orkla, sier Øfsti som likevel vet at mye vann skal gå nedover Stjørdalselva i nærmeste framtid.

Grønt nivå

– Vi skal være glade for vannskillet. Det er svært mye snø i grensetraktene mot Sverige og innover på svensk side. Men vannet herfra vil altså bli ført østover.

– Hvilket nivå ligger Stjørdalselva på nå?

– I gjeldende varsel ligger Stjørdalselva på grønt nivå. Etter grønt kommer oransje og rødt som det mest utsatte nivået.

I verste fall

– Hva skjer hvis det verste skulle inntreffe?

– Dersom vi er maksimalt uheldige med værforholdene og snøsmeltingen i de kommende dager og uker vil Ydstinesjordene være utsatt for flom. Det kan i verste fall også bety at E14 blir rammet. Det samme skje med vegen på sørsida av Stjørdalselva. Men da skal vi være på rødt og nesten over det, sier Øfsti som har god tilgang på NVE sine flomsonekart som gir en god oversikt.

Møtevirksomhet

– Det er gjort tiltak i kraftbransjen med nedtapping av magasinene for å stå best mulig rustet. Fylkesberedskapssjefen møtte kommunene 18. mai for å gi en orientering om situasjonen. Samtidig er det viktig med varslingsrutiner. 20. mai hadde vi et møte i Stjørdal kommunes beredskapsråd. Der tok vi opp Stjørdal kommunes håndtering av koronapandemien ved siden av utsikter for vårflom i Stjørdal. Vi er klar over situasjonen og vil utarbeide en egen plan for informasjonsberedskap. Værmeldingene blir fulgt nøye.

Følg med på nettet

– Hvordan skal folk holde seg orientert om situasjonen?

– Da vil jeg anbefale folk å bruke nettsida varsom.no for å finne informasjon om flomvarsler og forebyggende tiltak. Stjørdal kommune legger også ut informasjon i forhold til flomfare på væreDersom det skulle være fare for liv og helse, må politiet kontaktes, sier Øfsti som har lagt merke til voldsomme snømengder.

Over 300 % snømengde

– I vinter har det i deler av nedbørsfeltet til Stjørdalselva vært over 300 % snømengde i forhold til 30-årsmedianen 1981 – 2010. Vi har situasjonen under oppsikt med planer for varsling og evakuering dersom det skulle være nødvendig. Men det er ingen faretegn så langt, men vi har situasjonen under oppsikt. Foreløpig har det heller ikke vært noe problem med bekker som har flommet over.

– Hvilket vær ønsker du deg?

– Det beste vi kan få er minimalt med nedbør, ikke for høye temperaturer, vind og litt sol. Det betyr en jevn snøsmelting over tid. På den måten vil vi unngå flom, sier beredskapsrådgiver Per Martin Øfsti.

Les forrige sak:
UTSTYRET PÅ PLASS: - Nå ber vi stjørdalinger invitere slekt og venner for å utforske de nære omgivelser, sier Eirik Lerberg fra Rypetoppen og Grete Sørebø, Ersgard sittende foran mens Stein Sakshaug, Ersgard og Jon-Roar Langørgen, DNB står bak.
Oppfordrer til kortreist ferie

- Nå ber vi stjørdalinger invitere slekt og venner for å utforske de nære omgivelser

Close