-7 °C Stjørdal, NO
30/11/2021

Spar Hegra uke 48
Header-Bingo-med dato

Stjørdalskortet ga 170.000 kroner til kultivering

– Høyst nødvendig om vi skal fortsette å ha en levedyktig lakseelv, sier leder for elveeierlaget

Bjørn Borge Skei står ved gytegroper i Stjørdalselva. Bjørn Borge Skei står ved gytegroper i Stjørdalselva.

Foran årets laksesesong innførte elveeierlaget Stjørdalskortet. Det ga penger i kassen til kultiveringsarbeidet når regnskapet for årets laksesesong oppsummeres.

– Vi gikk i år over til Elveguidens laksebørs så fiskerne selv kunne rapportere fangst. Vi innførte også Stjørdalskortet. Pengene går i sin helhet til kultivering og rekruttering. 172.350 kroner står nå på egen konto for kultivering, sier Gunnar Daniel Fordal, leder for Stjørdalsvassdragets elveeierlag (Svel).

Gjennom ordningen måtte alle fiskere som skal fiske laks registrere seg i et register som knyttes opp mot den nye laksebørsløsningen, Elveguiden. Dette sikrer bedre rapportering og kontroll, noe som er viktig i forbindelse med blant annet med midtsesongevaluering. For kortet måtte hver fisker betale 100 kroner.

– Kultiveringsarbeid er høyst nødvendig om vi skal fortsette å ha en levedyktig lakseelv i framtiden. Derfor har dette høyeste prioritet hos elveeierlaget, sier Fordal.

Solbjørg Hoseth Kulseth med laks på 8,3 kg tatt på Nord-Kringen.
Solbjørg Hoseth Kulseth med laks på 8,3 kg tatt på Nord-Kringen.
– Fisk i bekken

Med hjelp av Smil-midler i landbruket har Bjugan-bekken blitt senket og kulvert er skiftet ut med bru. Området langs bekken er re-vegetert og steingrupper er lagt ut som strømbrytere og skjul for fisk. Det er registrert gyting der i høst.

– 17. september ble Florbekken offisielt åpnet med representanter fra alle som var involvert i prosjektet. Det er allerede registrert fisk i bekken. I 60 år har sjøørreten vært forhindret fra å nå Florbekken på grunn av en kulvert under E14, sier Fordal.

Sideløpet ved Iverhølen er også åpnet og 450 meter med nytt gyte- og oppvekstområde er nå tilgjengelig for laks og sjøørret. Under befaring 17. september ble det allerede observert sjøørret i bekken.

– Vannområdekoordinator Bjørn Borge Skei har vært pådriver for å få åpnet rundt 200 meter av Smedmo-bekken som tidligere har gått i rør. Vi skal også senke kulvert i Gluggbekken, og entreprenør er kontaktet og arbeidet beregnes ferdig i løpet av høsten, sier Fordal.

12.313 kilo

Årets fiskesesong bød på utfordringer av mange slag. Svært mye snø i fjellet førte til at vårflommen varte ut hele juni. Snøsmelting og kald elv bidro til treg start på laksefiske i øvre deler, men svært bra fiske i nedre deler.

– Det ble denne sesongen registrert 2.788 fangster av laks som gir en samlet vekt på 12.313 kg. Vi har i år en gjenutsettingsprosent på 39,1. Sjøørreten er fortsatt fredet og har heller ikke i år vist særlig bedring i bestandssituasjonen. Det er registrert 401 fangster og i tillegg har det etter sesong blitt rapportert rundt 20 sjøørret som ikke er med i statistikken. Det betyr at vi totalt havner på samme resultat som i fjor, sier Fordal.

Få utlendinger

Koronapandemien førte til at svært få utlendinger har fisket laks i Stjørdalselva i år. Det har vært en del flere nordmenn som har tatt turen, men alt i alt et fisketrykk langt under det normale.

– 1915 laksefiskere har fisket laks i år. Dette er første året med registrering av alle som fisker laks så vi har ikke tall å sammenligne med fra tidligere år. Det er registrert to oppdrettslaks i forbindelse med skjellprøveprosjektet, sier han.

I år ble det også funnet ulovlig laksegarn i elva.

– Vi har lenge hatt mistanke om ulovlig laksefiske med garn. 24. juli fikk vi bekreftet mistanken, tre laks tatt i garn ble funnet av laksefiskere i Meråker. Forholdet ble anmeldt, men saken ble henlagt. Ellers ingen brudd på fiskereglene som har ført til reaksjoner fra Elveeierlaget, sier Fordal.

Les forrige sak:
Én ny koronasmittet

Person i 30-årene testet positivt.

Close