-5 °C Stjørdal, NO
27/02/2020

Stoler på helsetjenesten

 

– Helsetjenesten står fjellstøtt i befolkningen. Det er nesten ingen som har liten tillit til noen av disse institusjonene, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen. Det er gledelig at apotekene står aller sterkest i denne undersøkelsen. Men for oss er det viktig at pasienten har tillit til hele behandlingskjeden, fra spesialisthelsetjenesten og helt ut til lavterskeltilbudet i apotek. Det er viktig med tillit for å oppnå et best mulig behandlingsresultat for pasienten, mener Faksvåg.

 

Undersøkelsen viser at det bare er noen få prosent som har lav tillit (1 eller 2 på en skala til 6) til noen av institusjonene. Det er kun én prosent som har lav tillit til apotek. Tidligere undersøkelser fra TNS Gallup viser at apotekkundene er svært tilfreds med både servicen og kompetansen i apotek.

 

– Det er dette vi bygger den sterke tilliten på, mener Per Kristian Faksvåg.

Les forrige sak:
248 nye hyttetomter

  Planen skal vare fram til 2022, og både sektormyndigheter, nabokommuner […]

Close