11 °C Stjørdal, NO
19/06/2021

Header-Bingo-med dato
SparHegra uke 24

Stopp havna på Hell!

 

HELL: Listetopp i Miljøpartiet De Grønne, Tommy Reinås, skal sammen med De Grønne i Malvik og Trondheim stå på for å hindre havneetablering på Hell og i Muruvik. Nå finpusses kampplanene før kommunevalget kommende høst.

 

Listetopp Tommy Reinås i MDG fikk nylig besøk av Jan Boier Vindheim fra De grønne i Trondheim på Hell. De to promenerte langs Hellstranda og nøt utsikten utover fjorden med Billedholmene i horisonten.
– Dette området er for verdifullt til å ofres til havneformål for Trondheims frakt og gods, sier de to og grøsser over tanken på en stor omlastingshavn for kontainere og gods på tog. Bojer Vindheim har årelang erfaring fra bystyret i Trondheim i partiet De grønne, og har full sympati med de som går imot planene og vil redde Hell-området.
– Vi registrerer at flere parti lokalt går imot forslagene fremsatt av Trondheim Havn. Arbeiderpartiet har snudd tidligere i store kontroversielle saker, og vi tror Ap klarer å se de negative konsekvensene ved en utbygging her, sier Bojer Vindheim, som mener Trondheim Havn nå vil flytte den “tunge” havneaktiviteten bort fra Brattøra, og lanserer Hell som løsning for sitt gods på bil, båt og kanskje bane.

-Er ikke Hell-løsningen spiselig på noen måte Bojer Vindheim?
-Nei, dette er en dårlig sak for forslagsstilleren, og det begrunner jeg med det lakseførende vassdraget Stjørdalselva og hensyn til forurensning som utvilsomt vil være en konsekvens av en havneaktivitet her i tillegg til støy. Miljøregnskap skulle tilsi at en terminal for omlasting av gods bør plasseres mellom Klett og Marienborg i Trondheim. Nær 70 prosent av godset kommer sørfra, og må med Hell alternativet kjøres tilbake til Trondheim igjen. Vi lanserer også Trolla som havnealternativ, noe også Norges Naturvernforbund støtter, sier Bojer Vindheim, og avventer Jernbaneverkets fremlegging av alternativ til banerelatert omlastingssted.

 

Vil overbevise om bedre lokaliseringssteder         
Listetopp ved kommende kommunevalg for MDG i Stjørdal, Tommy Reinås, vil overbevise både forslagsstillere og andre partier om at andre lokaliseringssted er lengt å foretrekke. Han kan heller ikke se for seg at staten skal kunne overstyre lokalpolitiske beslutninger om saken dreier seg om en nasjonal havneløsning, noe som er lansert i prosessen.
– Hensyn til lokalbefolkning og deres behov for rekreasjon, bolyst og helse må komme i første rekke. Ingen er tjent med å starte en prosess som trer en slik løsning nedover naturområdene vi omgir oss med og som vil være irreversibelt om det startes bygging. Også vi i Miljøpartiet De grønne ser verdiene av bedre logistikk i et større miljøperspektiv, men om lufthavn og flyfrakt skulle være argumenter for en løsning på Hell, vil Co2 regnskapet allerede være oppbrukt som miljøargument, sier Tommy Reinås.
– Hittil har forslagsstillere hatt mangel på fantasi. Alle må forstå at disse planene har gigantiske dimensjoner, og kan derfor ikke la seg realisere ved et nasjonalt laksevassdrag, avslutter Reinås og Bojer Vindheim fra Miljøpartiet De grønne.

Les forrige sak:
Thomas Brøndbo på Hellsenteret

  Lørdag besøkte Thomas Brøndbo, Hellsenteret der han hadde en minikonsert. […]

Close