7 °C Stjørdal, NO
22/03/2019

Stopp spredning av fiskearter

Sonvatna er blant dalførets beste fiskevann, og flotteste turområder, og i tillegg er det hyttefolkets paradis. I dag er det til dels stor fisk i vatna, og man kan få store fiskeopplevelser her, både i båt og fra land. Vi tørr nesten ikke å tenke på hva som kan bli resultatet hvis disse vannene ble forurenset på en eller annen måte.

 

Spreding av fiskearter er en trussel mot mangfoldet i våre vassdrag.  Mange av de fiskeartene som kan leve også i våre nære vassdrag er en trussel får den fisken som allerede er i vassdraget, og som vi setter pris på.

 

Friskt i minnet er gjedda som ble observert på Rådalen i Skjelstadmark, samt kanadarøya i Ausetvatnet. Det ble satt i gang tiltak for å fange både kanadarøya og gjedda, men om det var vellykket er usikkert. Dette er eksempler på arter vi ikke ønsker. Og hovedsaken der er at disse fiskene er glupske rovfisker som forsyner seg grovt av ørret og røye.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Rauåtjønnene er godt besøkte fiskeplasser, fisken har upåklagelig størrelse, naturen her inne er storslagen, og det er svært lett adkomst, noe som gjør at også den som ikke har like lett for å ferdes også har et tilbud. Selv om idyllen kanskje ikke forsvinner helt om tjønnene blir befolket av ufisk, vil nok en del av naturgleden forsvinne.

 

For å ta vare på de fiskeslagene som alt er i vassdragene, og som vi setter pris på, og har sin kvalitet både sportslig og som matfisk, er det utviklet et regelverk som skal ta hensyn til fisken og det økologiske systemet.  Det er forbudt å sette ut fisk, samt levende rogn eller andre levende organismer i fjorder, vassdrag og havområder uten særskilt tillatelse. Det er også forbudt å bruke levende agn.  Likeså er det heller ikke tillatt uten særskilt tillatelse å importere levende fisk eller rogn. Dette er regler som vi som trives ved et fiskevann må respektere. Naturligvis kan det være spennende å være førstemann som fanger en gjedde i et vann der denne fisken ikke har vært fanget før, men spenningen forsvinner fort når dette vannet etter noen år et tomt for ørret og gjedda har overtatt fullstendig.  Vi har mange eksempler på at utsetting av nye fiskearter har skapt uønsket effekt.  Fiskeartene kan påvirke hverandre på mange forskjellige måter, for eksempel ved at de konkurrerer om samme mat, eller at utsatt fisk spiser den som opprinnelig hadde tilhold i vatnet.

 

Kanskje det viktigste momentet for å ta vare på både fiskevannene og naturen for øvrig er at våre etterkommere også skal få oppleve gleden ved å dra egen fisk til middag. Denne fangsten var resultatet av Runars første fisketur, og en fisker ble født her inne ved vannet, som vi for øvrig ikke opplyser hvor det er.

 

I samme slengen er det kanskje like viktig å ta hensyn til spredning av fiskesykdommer også.  Det advares, ja i flere vassdrag er det til og med forbudt, å renske fisk ved vannkanten. Samtidig skal man også være nøye med renholdet av fiskeutstyret.  Desinfeksjon er nøkkelordet her. Det er svært viktig at vi ikke flytter med oss smitte og parasitter fra et sted til et annet. I dag er vi langt mer mobile også når vi dyrker friluftslivet så at vi må gjøre vårt ytterste slik at vi ikke drar med oss blindpassasjerer.

Les forrige sak:
Foto Per Olaissen
Trafikksikker Meråker-russ

  Trafikksikkerhet i Meråker For elevene ved Meråker v.g. skole ble […]

Close