6 °C Stjordal, NO
21/02/2020

Stor aktivitet i Fram

|| Leder for en ny periode Heidi Hernes Valstad sammen med sekretær Hilde Merete Øya.||

Aktivitet for alle ser ut til å være en gjennomgangsmelodi i klubben. Avdelingener varierer fra veldig mange utøvere barne- og ungdomsfotball og håndball til El-innebandy og Idrett uten grenser med få utøve re, men alle avdelingene er aktive.
I årsberetningen blir Trimavdelingen spesielt nevnt, spesielt på grunn av sitt samarbeidsprosjekt med Skatval skilag hvor Turstiprosjektet til Svartkamhytta holder tidsfristene. Også her er det dugnad i svært betydelig omfang.

Aktivitet

Når årsberetningen gjennomgås viser den en aktivitet om overgår alt som er gjennomført i tidigere år. Ekstra gledelig er at både jenter og gutter deltar i stort omfang. Når slik aktivitet gjennomføres, har laget klart å engasjere foreldrene som medhjelpere.

Snekker’n Boligmesse

Klubbhåndbok

På forrige årsmøte var det mye diskusjon om hvordan en klubbhåndbok skulle utformes. På dette årsmøtet foreligger et eksemplar av klubbhåndboken. Håndboken inneholder korte beskrivelser av de fleste forhold som gjelder. Gjennomgående ting som opptas er at  det skal være plass til alle i Fram.

God kontroll på økonomien

På dette årsmøtet var det ikke noe rop om mer penger. En av lederne kunne opplyse at de  ikke hadde behov for ytterligere midler, men kunne tenkt seg flere foreldre som medhjelpere. Med en omsetning innen laget på 2,9 mill kroner er det viktig å ha orden i det økonomiske. Revisjonsberetningen som ble opplest ga klar beskjed om at det var full kontroll innen økonomiske disposisjoner. Takket være at Skatval regnskapskontor har ansvaret for regnskapene, vil laget ikke komme i en  situasjoner med økonomisk rot. På årsmøtet ble det vedtatt å oppta et lån på 2,5 mill kroner. Lånet opptas for å dekke restgjeld på kunstgressbanen på 241000kroner og et byggelån på 2 274 000 kroner.Lånet opptas i påvente av at tippemidlene blir utbetalt. Laget har også et bankinnskudd på 1,3 mill.kroner.

Valg

Valgkomiteen har hatt litt av en oppgave med å få alle verv besatt. Også her var det få problemer med å skaffe folk. Samlet var det behov for 69 navn på valgkomiteens liste

Styrets sammensetning

Leder Heidi Hernes Valstad
Styremedlemmer           Hilde Merete Øya
                                   Maren Vollan
                                   Henrik Myhr
                                   Jostein Myhr             
                                   Arne Hoseth
Leder for fotball ble Eli Arnstad mens Thomas Lidal Jamne leder for Barn/Ungdom fotball

Les forrige sak:
||
Lånke Skolemusikk med musikal-konsert

Det er stor dugnadsånd i Lånke Skolemusikk for tiden, og bakgrunnen […]

Close