1 °C Stjørdal, NO
13/12/2019

Stor aktivitet på havna

Losset 70 containere med militært materiell på Stjørdal havn

Det er stor aktivitet på Stjørdal havn når 70 containere med militært utstyr blir losset. Lastebilene er merket militær kolonne. Det er stor aktivitet på Stjørdal havn når 70 containere med militært utstyr blir losset. Lastebilene er merket militær kolonne.
Hellsenteret111219

Betydelige mengder militært materiell er på veiene for tiden. På Stjørdal havn ankom et skip med 70 containere til øvelsen Trident Juncture. Totalt er 40.000 med på NATO-øvelsen i Midt-Norge.

Ute ved havneterminalen på Stjørdal var det nylig hektisk aktivitet. Amerikanske containere med variert materiell ankom på kveldstid med skip fra Nord-Amerika. Før lossing av materiell, ble noe av lasten behandlet med desinfiseringsvæske.

Trident Juncture-øvelsen 2018 starter opp. Sersjant Rebekka Sue Heite, sersjant Kristian Kapelrud og major Jordan Cochran på havna.
Trident Juncture-øvelsen 2018 starter opp. Sersjant Rebekka Sue Heite, sersjant Kristian Kapelrud og major Jordan Cochran på havna.

– De amerikanske militære logistikk- og transportansvarlige losset av lasten gjennom hele natten. Påfølgende dag var det klart for utkjøring av alle containere med amerikanske lastebiler, sa sersjant og medieoffiser i HV 12, Kristian Kapelrud som var med pressen ute på havna. En av flere sjåfører som ankom til Stjørdal i kolonne med lastebiler fra en amerikansk base i Tyskland, var Shawn Scott (26).

Shawn Scott fra Florida og US Army er stasjonert på en amerikansk base i Tyskland og kjørte i kolonne opp til Stjørdal havn for opplasting av containere.
Shawn Scott fra Florida og US Army er stasjonert på en amerikansk base i Tyskland og kjørte i kolonne opp til Stjørdal havn for opplasting av containere.

– Bare vent litt med å ta bilder. Vi skal losse om bord den siste containeren på bilen først, kommanderte Scott. Rundt bilene var et 10-talls amerikanske logistikk-ansvarlige påkledd gule vester. Major Gregory Joshua fra North Carolina har ansvaret for 487 utplasserte Nato-soldater på lokalitetene Bjugn, Ørland, Hemnesodden, Værnes og Frigården.

US Army-personell med ansvar for lossing fra skip til biler på Stjørdal havn under oppstart av NATO-øvelsen Trident Juncture 2018.
US Army-personell med ansvar for lossing fra skip til biler på Stjørdal havn under oppstart av NATO-øvelsen Trident Juncture 2018.

Lasten var noe forsinket på grunn av omlasting som skyldtes en storm på kysten av USA. Sammen med major Jordan Cochran fra US Army koordinerte Joshua arbeidet på havna. Frakten med 70 containere ankom med Samskip Challenger kvelden før lossing. Blant innhold i containere var telt, matrasjoner, reservedeler, klær og øvrig militært materiell. Øvrig deltakende med koordinering på havna var US-Army-sersjant Rebekka Sue Heite.

Les forrige sak:
SNART HISTORIE: Gudå stasjon har stått siden Meråkerbanen ble åpnet i 1881. Nå er det bestemt at den skal rives.
Denne stasjonsbygningen er snart historie

Rives etter 137 år

Close