10 °C Stjørdal, NO
25/05/2019

Stor barnehage-undersøkelse

 

 

 Nye tall fra SSB (2010-tall) viser at barnehagedekningen har økt fra 79,1 % i 2005 til 93,7 % i 2010. Nord-Trøndelag ligger dermed på topp i landet, godt over de 89,2 % som er gjennomsnittet for landet. Pr. 01.01.11 var det registrert 237 barnehager i Nord-Trøndelag. 97 av disse barnehagene var kommunale, de resterende 140 barnehagene var private.

 

7.572 barn går i barnehage.  I Nord-Trøndelag var det pr 01.01.11 registrert 324 barn i barnehage med en annen språk- og kultur­bakgrunn enn norsk. I dette tallet er ikke barn som har svensk, dansk eller engelsk som morsmål regnet med. 21 kommuner hadde minoritetsspråklige barn i barnehage, og flere av kommunene hadde under 5 minoritetsspråklige barn.

Coop Storlien artikkelnivå

Tallet på menn i barnehage er forholdsvis stabilt, ca. 7 % av de ansatte. Dette tilsvarer 177 menn i barnehagene pr. 01.01.11.

 

Meråker har 2 kommunale barnehager, Stjørdal 12 kommunale og 32 private, Levanger 9 kommunale og 29 private mens Frosta har 3 kommunale og 2 private barnehager.

 

Tall pr. 28.02.11 fra de nordtrønderske kommunene viser at alle de 24 kommunene mener at de vil klare å innfri retten til barnehageplass i august 2011. I Meråker går til sammen 106 barn i barnehage, tallet for Stjørdal er 1401, på Frosta 123 og i Levanger 1220 barn mellom 0-5 år. 

 

Ca. 74 % av assistentgruppen i fylket mangler utdanning for arbeid med barn. I Stjørdal jobbet det pr. 01.01.11 48 menn i barnehage. Det er økning på hele 21 det siste året. I Meråker ha tallet falt fra 10 til 3, i Levanger er det økning fra 30 til 38 mens det på Frosta har gått opp fra 3 til 4.

 

Mht minoritetsspråklige barn i barnehage har Meråker 13 (ned 2 siste år), Stjørdal 45 (ned 3 siste år), Frosta 7 (opp 4 siste år) og Levanger 60 (opp 8 siste år).

Les forrige sak:
Ashlin og Lorrae besøkte Kulås og familien Kulås i Forradal der deres forfedre utvandret fra på 1800-tallet.
Oppsøker sine røtter

  De fleste bosatte seg i Minnesota - Sør og Nord […]

Close