8 °C Stjørdal, NO
12/07/2020

Storbesøk i slåtteenga

– Her kan vi tilby opplevelser for livet

PÅ BESØK I SLÅTTEENGA: Her er fra venstre: Ordfører Ivar Vigdenes, fylkesmann Frank Jenssen, bonde Trond Olav Beitland, landbruksdirektør Tore Bjørkli, jordbrukssjef Ingeborg Forbregd, Atle Horn og Jannicke Larsen fra næringsavdelingens landbrukskontor. PÅ BESØK I SLÅTTEENGA: Her er fra venstre: Ordfører Ivar Vigdenes, fylkesmann Frank Jenssen, bonde Trond Olav Beitland, landbruksdirektør Tore Bjørkli, jordbrukssjef Ingeborg Forbregd, Atle Horn og Jannicke Larsen fra næringsavdelingens landbrukskontor.

Fylkesmann Frank Jenssen var på et etterlengtet besøk hos Beitlandet i Forradal der han møtte Heidi og Trond Beitland; vinnerne av Kulturlandskapsprisen 2018 som Fylkesmannens landbruksavdeling deler ut.

– Jeg hadde lyst til å kjenne på hva som er så spesielt med Beitlandet og slåtteenga, sier fylkesmann Frank Jenssen etter å ha tatt slåtteenga nærmere i øyesyn.

Beitlandet er et relativt lite bruk som både er bratt og tungdrevet. Hit flyttet Heidi og Trond Beitland med små barn i 2004. Bruket med røtter tilbake til 1500-tallet er så lite at det er i utgangspunktet er dømt til nedlegging. Men Heidi og Trond ville gi Beitlandet nytt liv.

Heidi Beitland fortalte fylkesmannen og hans delegasjon litt om historikken da hun og Trond flyttet inn i et luftig hus. Fylkesmannen stilte opp sammen med landbruksdirektør Tore Bjørkli; fylkesagronom Anders Mona; ordfører Ivar Vigdenes og jordbrukssjef i Stjørdal kommune, Ingeborg Forbregd.

Heidi og Trond gikk i gang med å utbedre boforholdene. Dessuten har de rendyrket kvalitetene som finnes og på den måten fått fram andre verdier enn volum i produksjonen. På den måten har de skapt et livskraftig småbruk som de har holdt i hevd med et unikt landskap.

Som aktive brukere har de knyttet et rikt nettverk som er til inspirasjon for videre drift. Andre yrker sørger for økonomien, men det ligger en egen drivkraft i å arbeide ute på Beitlandet. Eller som Trond sier det så treffende:

– Jeg har en ambisjon om å tilbringe mest tid ute.

Det kan han og Heidi gjøre i et landskap der arealene med slått, beiting og åkerbruk har vært drevet i flere hundre år.

– Vi nyter den dag i dag godt av det arbeidet som våre forgjengere har lagt ned før oss, fastslår Trond som sammen med Heidi er stolt over de flotte slåttemarkene på Beitlandet.

Artsrike slåttemarker er en truet naturtype som det nasjonalt skal gjøres en særlig innsats for å ta vare på. 40 dekar med slåttemark på Beitlandet har på grunn av kontinuerlege drift, størrelse og svært gode skjøtsel med slått og beiting fått status som nasjonalt viktige. Men det krever stor innsats å ta vare på denne juvelen med økologisk drift.

– Får dere noen støtte til driften?

– Støtten er aldri utgangspunktet, men det kan hende at vi finner fram til støtteordninger underveis i et prosjekt. Da sier vi ja takk!

Fylkesmannens besøk ble et rent miniseminar der ordfører Ivar Vigdenes understreket landbrukets store betydning for Stjørdal. Ingeborg Forbregd og Atle Horn fra landbrukskontoret bidro med detaljer. Heidi og Trond fortalte om sine erfaringer og videre ambisjoner før sønnen Emil spilte langleik og gitar:

– Vi er opptatt av formidling og Beitlandet kan by på helt spesielle opplevelser som vi skal selge til små grupper gjerne fra utenlandske metropoler som London og Beijing. Her kan vi tilby opplevelser for livet, lover Heidi og Trond Beitland før fylkesmann Frank Jenssen takker for fantastisk servering og en innholdsrik dag.

– Vi har formulert vår egen ambisjon om å bo, vokse og virke. Dessuten er vi en viktig lyttepost. Vi har hørt mye her i dag som vi skal formidle videre.

Les forrige sak:
Narkotikahunden Jed snuste opp 5437 narkotiske tabletter på toget på vei fra Storlien til Trondheim. (Foto: Tolletaten)
Snuste seg fram til over 1000 ecstasy-tabletter

Norsk statsborger tatt med over 5000 narkotabletter på toget

Close