2 °C Stjørdal, NO
26/10/2021

Spar Hegra uke 43
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Stormøte med fokus på ungdom og rus

Roar Brekken er leder i Stjørdal Kommunale Foreldreutvalg som nå arrangerer et nytt stormøte med forebyggende fokus retta mot ungdom og rus.

Stjørdal Kommunale Foreldreutvalg arrangerer storforeldremøte med tema “Bry deg” i Stjørdal tirsdag 7. juni kl. 18-21.30 med fokus på ungdom og rus. Møtet er åpent for alle, men målgruppen er foreldre/foresatte og andre voksne som ønsker å gjøre noe for at barn og unge i Stjørdal skal ha det best mulig.

Roar Brekken er leder i Stjørdal Kommunale Foreldreutvalg, han sier dette stormøtet vil bli lagt til Rica Hell Hotel, og at man ønsker å nå ut til så mange som foreldre og foresatte som mulig.

– Vi i SKFU mener at temaet er utrolig viktig, spesielt nå på våren når det nærmer seg skoleslutt og sommerferie. Det er nok hevet over enhver tvil at sommerferien er en tid på året hvor mange unge prøver både det ene og andre, samtidig som kanskje foreldrene slapper litt for mye av, sier Brekken som håper flest mulig setter av kvelden tirsdag 7. juni kl. 18-21.30 til oppmøte på Rica Hell Hotel.

Forrige møte en stor suksess Fjorårets storforeldremøte i Stjørdal ble en kjempesuksess med rundt 750 foreldre, foresatte og andre som møtte opp på Rica Hell Hotel der tema var rus og ungdom. Bakgrunnen for møtet den gang var store oppslag i media om sterk vekst i narkotikamiljøet i Stjørdal blant barn og unge helt ned i 14-års alder. Politiet opprettet 80 saker på 78 dager, statistikken viste en økning på mer enn 600 % i forhold til samme periode året før. Også på nyåret i år ble det på nytt presentert oppslag i media om fortsatt økning i rus- og narkotika saker. Det samme viser fersk statistikk.

– Etter møtet i fjor fikk vi veldig mange positive tilbakemeldinger fra de som deltok i salen og på podiet. Mange av de som ikke kunne delta den gangen, har ytret ønske om at vi måtte arrangere et slikt møte i år også. Og det gjør vi gjerne, sier Roar Brekken. Han sier arrangørene er avhengige av engasjerte og tilstedeværende foreldre/ voksne som bryr seg om våre barn og unge. Gjennom slikt engasjement kan vi være i stand til å stanse den til nå skremmende utviklingen i rus- og narkotikamiljøet blant barn og unge i Stjørdal. Derfor arrangerer Stjørdal Kommunale Foreldreutvalg et nytt storforeldremøte med hovedtema rus og ungdom 7. juni 2011 fra klokka 18.00 på Rica Hell Hotel.

Bevisst formål med møtet

Målet med møtet er å sette fokus på nettverksbygging blant foreldre og vise viktigheten av gode og åpne relasjoner mellom foreldre og barn. I tillegg vil det også bli satt fokus på sammenhengen mellom rus og mental helse. Brekken vil vektlegge spesielt dette med nettverksarbeid i kampen mot rusmidler. Noe som også ble påpekt ved det forrige møtet på Rica Hell Hotel. Marco Elsafadi kommer til Rica Hell-møtet. Han var flyktning i tolv år før han fikk opphold og senere statsborgerskap i Norge. Han er født i en FN-leir i Libanon og vokste opp i Vest-Berlin frem til han var ti år. I 1987 flyktet han og familien til Norge og bosatte seg i Kragerø. Marco er høvding og grunnlegger av stiftelsen New Page, en organisasjon som jobber på oppdrag fra barnevernet med å følge opp vanskeligstilt ungdom med utfordringer som rus, skoleskulk, vold og fritidsproblemer. Marco har siden 2001 holdt foredrag for svært varierte målgrupper i næringslivet, det offentlige apparatet og skolen. Med sine rundt 200 foredrag i året for anslagsvis 25 000 mennesker er han da også blitt en av landets mest etterspurte foredragsholdere. På idretts-gallaen i 2006 ble Marco kåret til «Årets forbilde». Videre fikk han prisen «Årets mest fengslende foredrag» i 2005 og «Årets foredrag» i 2006 av kursarrangøren Confex. Marco sitter i Det kriminalitetsforebyggende råd hvor tidligere stortingsrepresentant og justisminister Odd Einar Dørum er leder.

“Rus og mental helse” med foredragsholder Jan Erik Skjølås Jan Erik Skjølås ble årets sykepleier i Sør-Trøndelag i 2009 for sitt engasjement for å synliggjøre situasjonen til rusavhengige og utsatte grupper i prostitusjonsmiljøet. Denne prisen fikk han også for sin evne til å være igangsetter og pådriver av tiltak rettet mot disse brukergruppene, samt evne og vilje til å bruke sin stemme i det offentlige rom for å sette fokus på problemstillinger knyttet til rusavhengighet. I tillegg vil Politiet i Stjørdal ved Lensmann Marit Helene Stigen, fortelle litt om dagens situasjon i Stjørdal sett fra Politiets side og MOT vil også holde et innlegg om deres arbeid blant ungdom. I mellom innleggene vil det bli sang og opplesning av dikt skrevet av 9. klassinger ved Stokkan og Halsen ungdomsskoler.

Les forrige sak:
Klare for laksestart

Stjørdalselva og Forra gjøres tilgjengelig for laksefiskere ved å tilby 45 […]

Close