2 °C Stjørdal, NO
21/02/2019

Største laks hittil på Hembre

En meget fornøyd laksefisker med elvas hittil største laks, Torbjørn Beyer, Sverige. Fisken ble tatt på Hembre med flue.

I Stjørdalselva har de første laksene blitt landet. På Hembrevaldet er det hittil tatt 5 lakser. Totalt er det fram til vi besøkte Midtkil tatt 32 lakser som er meldt inn til Laksebørsen. Formann  i elveeierforeningen sier at salget av fiskekort er rimelig bra. Det har vært en bra start med tanke på at elva er stor og kald.


Rømt laks

I den senere tid er det konstatert at mye oppdrettslaks har rømt fra anleggene. Derfor er det inngått en avtale mellom SalMar Farming og elvene rundt Trondheimsfjorden om et tidsbegrenset prosjekt som har til hensikt å overvåke og analysere innslaget av rømt oppdrettslaks i fiskesesongen 2011 og en målsetting om å forlenge det til 2012.

Analyser blir foretatt av Veterinærinstituttet og resultatet av dette vil legge grunnlaget for om det er nødvendig å igangsette tiltak i forhold til gytebestanden. Viktig er det også å finne ut hvor mye av oppdrettsfisken som fanges i de utvalgte elvene som kommer fra rømningen fra SalMars oppdrettsanlegg ved Værøya på Hitra i  februar.

Riktig valg av flue er viktig og diskusjonene går heftig blant fiskerne.

 

 

Finansiering

SalMar stiller relevant og nødvendig intern fagkompetanse til disposisjon for prosjektet. Prosjektet er ved inngåelsen av denne avtalen ikke fullfinansiert. SalMar garanterer for kr. 1,850 000 for hele prosjektet, som er forutsatt skulle gå over to år i henhold til intensjonen.

 

Den største laksen hittil ble tatt med denne flua!

 

Tomas Lindholm, Sverige med sin laks på 9,9 kg. tatt på Hembrevaldet.

 

 

Ved Midtkil camping er det full aktivitet på kontoret f.v. Hågen Einang, Petter Einang og Marte Hegli.

 

 

Les forrige sak:
“Mr. Dynamite” Mike Sanchez & His Band - Foto: bluesinhell.no
Engelsk dynamitt til Blues in Hell

Engelsk dynamitt til Blues in Hell, lørdag 3 september, Magic Mirror.  […]

Close