3 °C Stjørdal, NO
06/12/2019

Stort ansvar for festivaldeltakere under 18 år

Politibetjent Audun Vårvik har snakket til ungdommene i Stjørdal, Selbu, Meråker og Frosta om at rus kan føre til uønskede handlinger: - Det er viktig å utsette debuten! Foreldrene er vår viktigste lagspiller i politiets forebyggende arbeid, sier han.
Ditt Apotek Hellsenteret  Mobil

 

– Politiet har hatt et par møter med festivalledelsen og gitt uttrykk for vårt ønske om at det helst burde være 18 års aldersgrense på Sommerfestivalen som i fjor. Politiet så positive effekter av en slik aldersgrense.

 

Nå blir det vist til politivedtektene som sier at ungdom over 15 år kan gå på offentlig fest. Med den bakgrunn har arrangørene fått en del pålegg fra politiet for å ivareta denne aldersgruppen under 18 år, sier Kulseth som understreker at flere har et ansvar i denne saken:

– Det gjelder ikke bare arrangøren, men foreldre har også et stort ansvar. Dersom politiet skulle treffe ungdom under 18 år som er beruset, vil foreldre bli kontaktet. Jeg gjentar: Som festarrangør følger det et ekstra ansvar for denne aldersgruppen, sier lensmann Morten Kulseth.

 

 Direkte budskap!

– Politiet er tydelig i sitt budskap på å håndheve 18 – års aldersgrense for bruk av alkohol, sier politibetjent Audun Vårvik i Stjørdal som har besøkt hele driftsenhet sør – Stjørdal, Meråker, Frosta og Selbu – og vært tydelig på alkoholloven.

Siden han startet i 1989 har politibetjenten vært særlig opptatt av forebyggende arbeid. For eksempel fikk han rett før jul samlet alle elevene i 9. klasse ved Selbu ungdomsskole og deres foreldre til en gjennomgang av alkoholloven.

 

18 års aldersgrense

Vårvik: – Loven sier at man skal være 18 år for å nyte alkohol. Dette vil bli håndhevet av politiet. Vi har vært helt tydelig på at du skal være 18 år for å ha alkohol tilgjengelig.

 

– Hva skjer dersom politiet møter beruset ungdom under 18 år?

– Hvis politiet treffer ungdom som er under 18 år og har drukket alkohol, vil vi gjøre følgende:

  1. Spørre om personalia.
  2. Det er viktig å si sannheten da det er straffbart å lyve for politiet.
  3. Samtidig vil vi ta kontakt med foreldrene deres og orientere om at deres barn under 18 år har drukket alkohol. Vi vil pålegge foreldrene å passe på at ungene kommer seg hjem. Det er foreldreansvaret å ivareta ungene. Vi vil gi ungdommen det pålegg at de får ikke være der på festen.

Alt dette er kommunisert i alle kommunene direkte til ungdommene og deres foreldre i foreldremøter. Ingen skal la seg overraske.

 

– Politiet må være tydelig

– Hvorfor gjør politiet dette?

– Vi må tydeliggjøre politiet sin rolle. Politiet skal være tydelig i forhold til grensene i samfunnet. Loven har satt en 18 års grense. Både foreldre og ungdom ønsker at politiet skal være tydelig på 18 års grense. Da må vi levere, sier Vårvik som understreker at den beste lagspilleren er foreldre:

 

– Foreldrene er våre lagspillere og vi er avhengige av at de følger opp foreldreansvaret. Dersom foreldrene ikke følger opp, da er det vårt ansvar. Vi må forholde oss til våre samarbeidspartnere. Det er i dette tilfelle barnevernet, sier han.

 

Unngå uønsket opplevelse

– Loven har satt 18 år som grense for å begrense risiko. Jo yngre du er med alkoholdebut, desto større er risikoen for at du blir utsatt for en uønsket opplevelse eller at du gjør noe du angrer på. Her er det foreldrene sin oppgave å begrense risiko for at det skal skje ungene deres noe.

Politiet og foreldre har felles mål. Politiet ønsker heller ikke at det skal skje noe uønsket med ungdommene. Vi har vært like tydelige på dette budskapet i alle kommunene som tilhører vår driftsenhet, sier Vårvik.

 

De samme regler

– Jeg vil påpeke at enten det gjelder Sommerfestivalen i Selbu eller andre typer festivaler, er det ingen egne regler for de arrangementene. Vi er helt enige om praksisen og den jobben som Audun har gjort og den tydeligheten han har vist. Vi er i daglig samarbeid med lensmannen i Selbu. Dette står vi sammen om. Lensmenn i Værnesregionen er samstemt i dette spørsmålet, sier lensmann i Stjørdal, Marit Stigen.

 

Offentlige fester

– Offentlige fester med 15 års grense vil ha større fokus fra oss. Noen prøver å sprenge grensene. Alle offentlige fester med 15 års grense er en utfordring. Det ville ha vært greit med 18 år, men offentlige fester har i følge politivedtektene 15 år. Det forholder vi oss til. Foreldre og ungdommer forventer et synlig politi som er tydelig på lovene i samfunnet. Vi er nødt til å levere på det, sier Audun Vårvik.

Lensmann Stigen: – Vi har lagt ned mye ressurs på å komme i kontakt med ungdommene i kommunene. Det er viktig for oss å se ungdommene og gi dem mulighet til direkte kontakt med politiet. Målet er å heve debutalderen. Det er ut fra skader som forskning forteller om og politiets egne erfaringer. Politiet ser svært positivt på de arrangører som vil lage arrangement uten alkohol for ungdom under 18 år.

 

Reduser risikoen

– All erfaring viser at bruk av alkohol fører lettere fører til videre til bruk av andre rusmidler. På spørsmål om bruk av narkotika for første gang, er svaret nesten entydig: «Jeg var på fest og var full». Bekymringen er videre bruk av rusmidler. Ungdom søker grenser og søker rusen. De er nysgjerrige og vil prøve ut grenser. Men ungdom gjør bedre valg når de er fylt 18 år og det betyr at færre kommer i kontakt med narkotika, sier Vårvik.

 

-Hva er ungdommen opptatt av når politiet kommer med dette budskapet?

– Vi snakker med ungdommen om konsekvenser. Det er ungdommen opptatt av. Vi merker at ungdommen kjenner verdien av et rent rulleblad. Vi lever i et samfunn som i stadig større grad etterspør politiattest. Det kan du være avhengig av i forhold til skole og arbeid. Derfor er det viktig å redusere risikoen for dumme valg.

 

Et eksempel

La meg ta et eksempel. Trondheim Lufthavn Værnes er en stor arbeidsplass med mange funksjoner. Men skal du jobbe på Værnes i en eller annen funksjon innenfor sikkerhetsklarert sone, må du ha politiattest. Kravet om politiattest kan være en sperre i forhold til jobb. Uten attest kan du lett havne bakerst i køen om du i det hele tatt kommer i køen, sier Vårvik.

 

Møte ungdommen

– Ellers har vi snakket med russen og ungdommene om voldtekt som har hatt stort fokus i media denne våren. Vi har understreket budskapet om at rus kan føre til at uønskede handlinger blir begått eller at du som beruset blir utsatt for straffbare forhold. Erfaringen viser at både fornærmede og gjerningsperson i mange tilfeller er beruset. 

 

– Hvordan er det å møte ungdommen?

– Det er en ok oppgave å møte ungdom. De hører og forstår hva jeg sier. Ungdommen forventer et tydelig politi og ønsker tydelige voksne. Det er et godt utgangspunkt for endring; for å oppnå en høyere debutalder på alkohol. Det er viktig å møte ungdommen og snakke om tema som er viktig for dem, sier lensmann Marit Stigen og politibetjent Audun Vårvik. 

 

 

 

 

Les forrige sak:
DRAMATISK: Føreren av en annen bil varslet Stein Morten Kolstad om at bilen han kjørte brant i Hommelvik sentrum tirsdag formiddag.
Dramatisk bilbrann i Hommelvik

  Det var føreren av en annen bil som fikk signalisert […]

Close