4 °C Stjørdal, NO
27/10/2020

Stort savn etter attraktive næringsarealer

Nesten 70 bedrifter deltok i anonym spørreundersøkelse – slik har de svart

Flere av medlemmene i Næringsforeningen i Værnesregionen har i undersøkelsen pekt på behov for tilgjengelige næringsarealer. 59 prosent av de spurte sier det er viktig å ligge nær kunnskaps- og teknologimiljøer. Bildet viser åkrene fra Vikanbukta mot Sutterøy industriområde. Flere av medlemmene i Næringsforeningen i Værnesregionen har i undersøkelsen pekt på behov for tilgjengelige næringsarealer. 59 prosent av de spurte sier det er viktig å ligge nær kunnskaps- og teknologimiljøer. Bildet viser åkrene fra Vikanbukta mot Sutterøy industriområde.

Næringsforeningen i Værnesregionen har kartlagt fortrinn og ulemper for sine medlemmer. Bedrifter ble invitert til å delta på en anonym spørreundersøkelse via Easyquest. Signalene fra undersøkelsen ble presentert på Forsprangkonferansen onsdag.

I underkant av 70 bedrifter svarte på spørreundersøkelsen som NIV sendte ut til medlemmene. Svarene gir noen klare tendenser og signaler fra bedrifter i hele Værnesregionen. Bedrifter i både Frosta, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal oppgir at det er mangel på attraktive næringsarealer, og dette svaret går igjen hos bedrifter i alle kommuner.

– Svarene fra Meråker går ut på at bedrifter oppgir at «alt kan bli bedre», og det er ønske om bedre markedsføring av ledige næringsarealer og lokaler. Bedrifter savner klynger og tettere samarbeid med forskningsmiljøer. E14 ønskes utbedret og togforbindelsen må etableres. Næringslivet i Meråker oppgir at de trenger sentrumsnære attraktive næringsarealer og at det savnes flere nyetableringer, sier Jon Uthus, daglig leder i NIV.

Frosta-medlemmene i NIV peker på at Frosta kommune trenger tilrettelagte næringsarealer som ikke trenger å ha relasjon til tradisjonelt landbruk.
Frosta-medlemmene i NIV peker på at Frosta kommune trenger tilrettelagte næringsarealer som ikke trenger å ha relasjon til tradisjonelt landbruk.
Klare signaler om manglende næringsarealer

I undersøkelsen kommer det frem at noen bedrifter fremhever Stjørdal som det beste område for matproduksjon. At kommunen tilbyr god kapasitet for overnatting, konferanser og hotelltilbud. Noen påpeker ønske om å fremheve Stjørdalselva og laksefisket sitt potensiale mer, og vil styrke felleskap og samarbeid mellom kommunene for bedre og mer robuste tjenester til innbyggere og næringsliv. Over halvparten mener samarbeidet i Værnesregionen er godt, og over 70 prosent mener samarbeid i regionen er viktig.

– Vi registrerer i undersøkelsen at bedrifter ønsker å få frem «Unique selling point». Noen oppgir at de savner tyngre teknologimiljøer og større fokus på å tiltrekke seg store aktører. Det er et ønske å fortsette tilrettelegging for næringsklynger. Noen oppgir at det er for lite fokus på å utvikle muligheter som ligger innenfor landbruk og lokal matproduksjon. Signalene vi nå får inn blir viktige å ta med seg videre, også opp mot eventuelle kommende politiske beslutninger, sier Jon Uthus. Svarene fra Frosta peker også på behov for næringsarealer.

Enklere å etablere seg

– Hva vil Frosta oppnå med ønsker om næringsareal i kommunen?

– Et av argumentene fra Frosta er enklere etableringsmuligheter slik at lokale bedrifter ikke tar valgene med å etablere seg i andre kommuner. Nå påpekes det fra Frosta at også næringsarealer som ikke er relatert til landbruk ønskes i større grad. Våre medlemsbedrifter i Tydal peker på en litt usynlig næringspolitikk, og mener det det må arbeides mer aktivt med fanen «Fra fjord til fjell langs FV705». Tydal trenger bedre skilting, merking, parkering og flere opparbeidede turstier. Tydal bør formidle historien, kulturen og landemerker. Dialogen med næringsaktørene må bli bedre opp mot kommunen, og det er ønsker om å etablere gründer-ring med nettverk for gründere. Det er også gitt signaler om for mye rivalisering og for lite tilbud med håndverksbedrifter i Tydal. Bedriftene i undersøkelsen er beviste i forhold til bærekraftmålene, men savner i noe grad at kommunen legger til rette for oppnåelse av en bærekraftig utvikling, sier daglig leder i Næringsforeningen i Værnesregionen Jon Uthus.

Slik har bedriftene svart i undersøkelsen:
  • 79 % sier at nærhet til hovedvei i stor grad er et fortrinn, og 84 % peker på nærhet til flyplass.
  • 59 % sier at nærhet til kunnskapsmiljøene har stor betydning
  • 51 % sier at tilgang på arbeidskraft er et stort fortrinn
  • 32 % er ikke fornøyd med hvordan kommunen ivaretar fortrinnene i Værnesregionen.
  • 40 % opplever mangel på kompetent arbeidskraft i sin kommune.
  • 34 % opplever mangel på attraktive næringsarealer i sin kommune.
  • 47 % er fornøyd med miljøet for nyetableringer, men noen bedrifter oppgir at de savner et slik miljø.
  • Over halvparten mener samarbeidet i Værnesregionen er godt, og over 70 % mener samarbeidet er viktig.
  • 86 % mener at det er pris som blir vektlagt ved offentlige anskaffelser. Hvis kvalitet vektlegges er det kompetanse som blir mest vektlagt og i mindre grad miljø og lønns- og arbeidsvilkår.
  • Bedriftene er bevisste i forhold til bærekraftmålene, men savner i noe grad at kommunen legger til rette for en bærekraftig utvikling.

Les forrige sak:
Aud Ragnhild Kvaale (85) fra Orkdal fikk et gjensyn med Mercedesen som hun solgte til Aage Richstad for ti år siden. Hun kunne fornøyd konstatere at bilen fremdeles er i tipp-topp stand.
Fikk et rørende gjensyn med gammelbilen

For ti år siden solgte Aud Ragnhild Kvaale (85) sin Mercedes til Aage Richstad

Close