21 °C Stjørdal, NO
21/05/2019

Strid om Bioforsk i Stjørdal

Torsdag 27.06 kl. 15.07: Ordfører Ivar Vigdenes (Sp) tar imot landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum for å fortelle at Stjørdal ønsker å beholde dyrka mark og sier konsekvent nei til bruk av dyrka mark for boligformål. Men under samtalen er ikke plassering av Bioforsk noe tema til tross for at landbruksdepartementet var opptatt med initiativ i forhold til plassering.

 

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var den aller første statsråd som besøkte den nyvalgte ordføreren i Stjørdal for å høre om Stjørdals vern av dyrkajord. Plassering av Bioforsk var ikke noen tema under det korte besøket. Men da hadde landbruksdepartementet for lengst bedt Bioforsk vurdere flytting til Steinkjer.

 

– Jeg misliker å slåss for å få flyttet noe som nesten er en nabokommune (med god partikollega som ordfører, red.), men det må til for å sikre tunge kompetansefyrtårn for landbruket, sier Gram til Adresseavisen. Men forslaget om flytting av forsøks- og forskningsvirksomheten møter sterk motstand hos Bioforsk i Stjørdal både fra de ansatte, den lokale ledelsen og Stjørdals ordfører.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Direktør Erik Revdal (som kommer fra Steinkjer) uttaler til avisa: – Det vil svekke vår markedsposisjon om vi flyttes. Det er et stort pre for oss at vi ligger nært flyplassen og nært fagmiljøet i Trondheim som vi samarbeider med. Det gjelder blant annet NINA, DN og Bygdeforskning i Trondheim.

 

En flytting vil også bety at hele erfaringsgrunnlaget og kunnskapsbanken om de 4500 dekarene med variert jord som Bioforsk disponerer i Stjørdal vil gå tapt. Direktør Revdal er heller opptatt av å styrke miljøet rundt Bioforsk i Stjørdal og mener det lett tilgjengelige området rundt Kvithamar rett ved E 6 kan være en framtidig arena for landbruksmessa Agrisjå.

 

Bioforsk hører hjemme i Stjørdal samme hva Steinkjer-ordfører Gram måtte mene.

 

Bioforsk på Kvithamar i Stjørdal har 25 ansatte med en historie tilbake til 1923.

Bioforsk disponerer veldig fine arealer i Stjørdal. Det hersker tvil om hva Steinkjer kan tilby.

Les forrige sak:
1 av 4 har opplevd rusproblemer på jobb

  Undersøkelsen er gjennomført blant 1400 ledere eller andre representanter for […]

Close