20 °C Stjørdal, NO
15/07/2020

Strid om kulturhusnavn i Hommelvik

|| HVA SKAL KULTURHUSET HETE: Det har oppstått stor debatt etter at Formannskapet i Malvik gikk inn for at det nye kulturhuset skal hete ”Kuben”.||

Formannskapet i Malvik hadde tre forslag til navn på det nye kulturhuset, men valgte enstemmig å gå for et fjerde alternativ, ”Kuben”

”Kuben” er søkt

På ulike sosiale medier har navnet skapt sterke reaksjoner og flere uttrykker at de er skeptiske til navnet Formannskapet har kommet fram til. Forslagsstiller Randi Eikevik (AP) mener det er et godt navn og at hun har sansen for ”Kuben”.

– Forslaget ”Kuben” kulturhus har ikke noen spesiell assosiasjon til utforming av byggets utvendige fasade men mer det innholdet en ser for seg at kulturhuset/bygget skal inneholde, forklarer hun.

Forslaget kom egentlig fra Trond Svingen og forslaget ble oppfattet med at bygget ble assosiert med en «bikube».

– I en slik kube vil det summe av aktivitet både omkring og inni ”Kuben”, sier Eikevik.

– «Kuben» synes jeg er et søkt navn. Betydningen må man lete seg fram til, den faller ikke naturlig, sier Torstein Fosmo. Han er medlem av utvalg for Oppvekst og kultur og kommunestyret, samt at han er engasjert i kor, korps og revyarbeid i Hommelvik.

– Flere resonnerer seg fram til den geometriske kube, som da viser seg – i følge navneforslag og formannskapsvedtak – å være feil, sier han.

– Jeg er engasjert i dette fordi det handler om navnet på et bygg som jeg har et sterkt forhold til, attpåtil i et område jeg vokste opp. Så er det også viktig for lokal tilhørighet at navnet gjenspeiler Hommelviks fortid og/eller nåtid, slik at det kan stå seg i de neste 40 åra, sier han.

Folkets Hus er uaktuelt

I løpet av navnekomiteens arbeid kom det en henstilling fra Folkets Hus Landsforbund om å ikke bruke navnet Folkets Hus på det nye kulturhuset. Brukergruppen fra det gamle Folkets Hus ville derimot beholde det gamle navnet, men det vil ikke politikerne gå inn for.

– Jeg føler at det har vært sterkt fokus på at akkurat navnet Folkets Hus skulle beholdes i hvert fall av de gamle brukerne, mens andre er opptatt av at dette navnet IKKE skal brukes, sier Randi Eikevik (AP)

– En navnediskusjon skulle ha ryddet opp i akkurat disse premissene før den startet. Dette er nok noe kommunen og kulturkontoret bør ta sin del av kritikken på. En prosess rundt navn burde ha inneholdt føringer om hva navnet skulle symbolisere, innhold, bruk, plassering osv, sier Eikevik.

Ordfører Terje Granmo (AP) tror ikke at kor, korps og revylag var kjent med henstillingen fra Folkets Hus Landsforbund, om ikke å bruke navnet «Folkets Hus».  Han tror ikke navnedebatten hadde blitt annerledes for det.

– Om en hadde startet debatten tidligere ville navneforslagene ha kommet fortløpende, uavhengig av navnekomiteen sine forslag. En kan ikke forvente at innbyggerne ville ha kommet fram til et navn som alle kunne enes om sier Granmo.

Gjenkjennende navn

De siste dagene har det dukket opp mange nye, mer eller mindre seriøse forslag til navn på kulturhuset. Sist ute var Halvor Teigen i Hommelvik som foreslo ”Tiur’n” eller ”Tiuren” kulturhus.

– Jeg tenkte ikke på det før nå i helga. Trodde også det var så opplagt at det var foreslått for lenge siden, sier Halvor Teigen.

Han kan fortelle om stor positiv respons for sitt navneforslag.

Ordfører Terje Granmo har også fått mange innspill på navn fra innbyggerne.

– Har fått flere forslag nevnt til meg som Planken, Vika, Tiuren og Folkets kulturhus uten at jeg har noen bestemt mening om det, mener dog at navnet kulturhus må være med, sier Granmo

– For meg som ordfører er det viktigste at husets innhold har de kvaliteter som kulturen ønsker seg og at innbyggerne i Malvik synes det er trivelig å komme inn i nybygget. Så håper jeg at kulturlivet i Malvik blir fornøyd med leieprisene og rutinene for bruk som kommunestyret skal vedta, sier terje Granmo.

Åpner kanskje i november

Virksomhet Kultur har nå overlatt saken til politikerne og politisk behandling. De ser nå fram til at huset blir ferdig og at det snart kan tas i bruk.

– Bygget skal etter avtale overtas fra entreprenør 13.oktober, etter dette skal det leveres løst utstyr som bord, stoler og kjøkkenutstyr, sier virksomhetsleder Arve Renå.

– Den kunstneriske utsmykkinga er ikke ferdig før 14.november og vi tenker å ta i bruk bygget i en innkjøringsperiode før det blir offisiell åpning, forteller han.

Virksomhet kultur jobber med planer om en åpningsuke der kulturlivet i Malvik blir invitert. Endelig dato for åpningsuke og offisiell åpning er enda ikke fastsatt.

Kommunestyret behandler navnespørsmålet og reglement for bruk mandag 29.september.

Les forrige sak:
||||
Teaterforestillingen §113 besøker Stjørdal

 -Vi har laget §113 - en teaterforestilling for ungdom. Forestillingen er […]

Close