-7 °C Stjørdal, NO
26/02/2020

Styrket landbruk

Jostein Trøite (t.v.) er 1. kandidat for SV ved høstens valg til fylkestinget. Til helga har SV landsmøte. Der er han spesielt opptatt av landbrukspolitikk og vil fremme forslag til uttalelse. Her er han sammen med Vegard Vigdenes som har arbeidet mye sentralt i SV med landbrukspolitikk.

 

SV i Nord-Trøndelag legger fram et forslag om landbrukspolitikk for SVs landsmøte på Lillestrøm til helga, sier Jostein Trøite som er 1. kandidat for Nord-Trøndelag SV.

– Det er også en klar uttalelse fra landsmøtet til SV-gruppa på Stortinget og SVs regjeringsmedlemmer. Det foregår en kamp internt i regjeringen mellom Ap og regjeringspartnerne SV og Sp om årets jordbruksoppgjør. Det strides også om landbruksmeldinga som trekker opp mer langsiktige målsettinger. Den skal komme i løpet av året, sier Trøite som er utsending til landsmøtet.

– Årets jordbruksoppgjør; det går på størrelsen på rammen. Vi mener SV må gå inn for en skikkelig ramme for å sikre inntekstutviklingen i jordbruket. Det er en klar melding til SV på Stortinget om at rammen må bli stor. SV må ha landsmøtet bak seg. Samtidig er det viktig for landsmøtet å bevisstgjøre partiets politikere på Stortinget. Det er en rolle for SV i NT å være pådriver i forhold til både distrikts- og landbrukspolitikk. Det trengs et trøkk nedenfra i SV, understreker Trøite og henter inspirasjon for Hommelvik:

– Forholdet by – land er en dimensjon i politikken slik kamerat Johan Nygårdsvold så godt formulerte det på 1930-tallet: ”By og land – hand i hand”. SV er et parti som rekrutter både i by og på land. Kampen på landbruksmeldinga står om hvor konkret målene skal være i forhold til inntekt og sjølforsyningsgrad, sier Trøite som har deltatt på årsmøtene både til Bondelaget og Småbrukerlaget i NT.

Her har jeg lovt to ting:
1) Arbeide for forpliktende målsettinger omkring inntektsutviklingen i landbruket.

2) Arbeide for økt sjølforsyningsgrad.

– Før 2030 vil Norge ha en befolkningsøkning på 20%. Bare for å opprettholde dagens sjølforsyningsgrad, må vi ha langt større produksjonsareal. Da snakker om ca. 70.000 mål i året, sier Vegard Vigdenes som har arbeidet mye sentralt i SV med jordbrukspolitikk.

– Både dyrka og dyrkbar jord er en begrenset ressurs. Dette stiller ekstra store krav til nære jordbrukskommuner som Frosta, Levanger, Malvik, Stjørdal, Selbu og Tydal. Dette gjelder oss og framtidens generasjoner, sier Trøite som gleder seg til landsmøtet.

Les forrige sak:
NYE UTFORDRINGER: Etter en fin periode i Tangmoen håper Roar Vikvang nå å bringe Stjørdals-Blink opp i 2. divisjon.
Vi har utviklet en vinnervilje

  Det ble ikke opprykk til 2. divisjon for Stjørdals-Blink i […]

Close