-6 °C Stjørdal, NO
02/12/2021

Spar Hegra uke 48
Header-Bingo-uten dato

Suksess for energimerking

 

Energimerkeordningen trådte i kraft 1. juli i fjor. Ordningen er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut bolig eller yrkesbygg. Ferske tall fra NVE viser at det er utstedt rundt 100.000 energiattester for boliger  og 4.400 attester for yrkesbygg. Energikarakteren D er den som de fleste boliger og yrkesbygg har fått.

 

 

{youtube}fyeZkrKMlLE{/youtube}

 

Selve merkingen gjennomfører boligeiere selv på www.energimerking.no . Merkingen gir boligeieren en energiattest, som skal legges ved i prospektet eller på annen måte være synlig i markedsføringen av boligen. Energimerket forteller hvor energieffektiv boligen er, og er et uttrykk for boligens energistandard. Nye bygninger som tilfredsstiller byggeforskriftene i dag, vil normalt få C eller D. Kun bygg som tilfredsstiller strengere krav enn byggeforskriftene vil få karakteren A eller B.

 

Finn Tveter, direktør i Norges eiendomsmeglerforbund, mener energimerket vil bli en indikator folk ser etter når de skal kjøpe bolig. – Energimerkeordningen kommer til å få mer og mer betydning i tiden som kommer. Energimerket gjenspeiler boligens energistandard og dette vil folk bli mer bevisste på når ordningen har blitt enda bedre etablert, uttaler han.

 

Fakta om energimerking av boliger og bygg

 

  • Energimerkeordningen trådte i kraft 1. juli 2010. Ordningen er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut bolig eller bygg fra 1. juli 2010.

  • Selve merkingen gjennomfører boligeiere selv på www.energimerking.no . Merkingen gir boligeieren en energiattest, som skal legges ved i prospektet eller på annen måte være synlig i markedsføringen av boligen.

  • Energikarakterskalaen strekker seg fra A (best) til G (lavest). Oppvarmingskarakteren uttrykkes på en fargeskala fra grønn via gul til rød, og viser i hvilken grad energibehovet kan dekkes av andre kilder enn strøm og olje.

  • Energimerkesystemet er designet med tanke på at det skal være treffsikkert i mange år fremover. Etter hvert som det utvikles nye og mer energieffektive løsninger vil stadig flere bygg få en høyere energikarakter.

  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig for energimerkeordningen.

 

Slik energimerker du boligen

 

  • Gå til www.energimerking.no , fyll ut selvangivelsen for energimerking, få en attest og en karakter for din bolig.

  • Enkel registrering tar rundt 5 minutter. Har du gjort forbedringer på boligen etter byggeår, som rehabilitering, etterisolering eller skifte av vinduer, bør du velge detaljert registrering som tar rundt 30 minutter. Her kan du selv legge inn alle endringer som er gjort på boligen.

  • Du trenger pinkode til MinID, prospekt og/eller takstdokument, faktura fra strømleverandør og/eller oljeleverandør (ikke obligatorisk). Dersom du vil oppgi detaljer om f. eks. tilbygg, trenger du tegninger.

  • Enovas svartjeneste svarer på spørsmål om energimerking av bygninger: 800 49 003, svartjenesten@enova.no

 

Les forrige sak:
Teamleder Gunstein Fretheim slår et slag for kreftsaken. Her i Stjørdal og med mål om innsamling til saken på “SLAG” til 2160. Team 611 (rommet på Radiumhospitalet).
Slår mange slag for kreft

     - Vi vil at du skal støtte dette prosjektet […]

Close