10 °C Stjørdal, NO
27/06/2019

Suksess for «Sykle til jobben» aksjonen

Hos Glen Dimplex er interessen for Sykle til jobben økende for hvert år. Tre av lagene er i tetsjiktet, og kan vinne tur til Roma etter å ha tilbakelagt 2500 km. Her er noen av de ansatte flankert av Tor Edvard Aal fra bedriftsidrettskretsen i fylket. Kenneth Wikmark, Geir Paulsen, Ine Lervåg Bremseth, Jonas Stene fra Glen Dimplex og Ole Myrbekk fra bedriftsidretten på Stjørdal.

 

Det tråkkes hyppig på pedalene også hos Glen Dimplex om dagen. Den tidligere Nobø-bedriften på Tangen med sine 140 ansatte i Stjørdal og 10 i Danmark og Sverige, er aktive deltakere i Sykle til jobben-aksjonen. Motivasjonen er på topp hos mange av de ansatte hos Glen Dimplex, og det er allerede en uke før aksjonsstopp to-tre lag som allerede er kvalifisert for uttrekking til Roma-tur.

 

–         Vi opplever en stor interesse for dette tiltaket hos oss i regi av bedriftsidretten, sier Geir Paulsen fra ledelsen og Ine Lervåg Bremseth i koordinatorstaben hos bedriten Glen Dimplex med blant annet produksjon av varmepaneler, energistyring og panelovner. Blant de 140 ansatte er 55 ansatte med på registrering av fysisk aktivitet i fritiden. Det er ikke bare sykkelturer som gir godkjent poengfordeling, men plenklipping, jogging, skogsturer og gåturer registreres også. Her handler det om å samle kilometer nok til kanskje å vinne en tur til Roma for bedriftslaget. Tor Edvard Aal er daglig leder i Bedriftsidettskretsen i Nord-Trøndelag fylke. Han sier hele 2250 deltakere fra hele fylket nå deltar frem til avslutning 21.juni når registreringene avsluttes før uttrekning av premier. Ole Myrbekk er lokal koordinator fra bedriftsidretten i Stjørdal og synes det er topp at hele 278 lag i Stjørdal er registrert. Det er ny rekord.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Sykle til jobben gir ny energi

At fysisk aktivitet er viktig for helse og yteevne hersker det liten tvil om. Gevinstene i form av mer motiverte medarbeidere og ansatte i bedre fysisk form ser også Glem Dimplex verdien av. Dette tiltaket vil ledelsen hos Glen Dimplex gjerne videreføre også neste år.

 

–         Det som er så fint med Sykle til jobben-aksjonen er at terskelen for å delta er så lav. Det koster heller ingen ting å delta, etter som Nord-Trøndelag Fylkeskommune har satset over 100 000 kroner på aktivitetene som gir bedrifter og enkeltpersoner lett tilgang til registrering. Vi vil absolutt videreføre dette også neste år, sier Geir Paulsen hos Glen Dimplex. Paulsen liker personlig å jogge/løpe for å holde formen oppe. Koordinator Ine Lervåg Bremseth sier deltakerne i bedriften gir uttrykk for at dette er en fin måte å øke egenaktiviteten på. Hun forteller også at Glen Dimplex har valgt å trekke ut hyppige premier blant deltakende i bedriften for å stimulere til ytterligere innsats. Kenneth Wikmark og Jonas Stene i bedriften på Tangen er selv med på Sykle til jobben-aksjonen, og skulle gjerne sett at registreringsperioden varte lengre enn til fredag 21.juni. Jonas og Kenneth er spente på om lagene hos Glen Dimplex som har klart kravet om 2500 kilometer, som tilsvarer distansen fra Oslo til Roma, blir trukket ut som vinnere av en gratis tur til Roma.

 

Gode helse- og miljøeffekter

Bedriftsidettskretsen i Nord-Trøndelag, ved daglig leder Tor Edvard Aal, sier interessen generelt blant bedrifter og ansatte innenfor dette tilbudet med fysisk aktivitet har flere gode sideeffekter.

 

–         I tillegg til fysisk aktivitet, treffes også ansatte og ledelse i uformelle former. Gjennom en eller flere avtalte sykkelturer aller annen aktivitet knyttes kontakt på en helt annen måte enn i det daglige liv i bedriften. Det ytre og indre miljø i bedriften har i dag generell stort fokus hos mange. Derfor er slike samlende aktiviteter viktig i en større sammenheng, sier Tor Edvard Aal. Hos Glen Dimplex, som er ISO 1400-registrert er det fokus på HMS og miljø. Geir Paulsen ser verdien av redusert utslipp til ytre miljø samtidig som sykling gir helsegevinster. Nå er Glen Dimplex på 9.plass i fylket i samlet antall kilometer. Det er tillitsvalgte hos bedriften som koordinerer internt alle registreringer.       

 

–         Det er høy aktivitet blant Sykle til jobben både i Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer, Namsos og andre mindre steder i følge Tor Edvard Aal hos Nord-Trøndelag Bedriftsidettskrets. Til sammen 2250 deltakere i hele fylket er flere enn Oslo har greid å mobilisere.

                 

Les forrige sak:
Det er avgjørende å finne en løsning for nedkjøringsramper til parkeringskjelleren under kulturhuset og Husbyjordet. Omfanget av arbeidet må avklares: - Men vi har ikke mulighet til å komme i gang med arbeidet innen 1. oktober 2013 slik kommunestyret vedtok 18. april, sier Etatsjef Teknisk Drift Tore Rømo.
Det haster med parkering

  Tore Rømo: - Kommunestyret har vedtatt at arbeidet med parkeringskjeller […]

Close