10 °C Stjørdal, NO
25/05/2019

SV skal styrke skolen

Sosialistisk venstreparti vil gi grunn- og ungdomsskolen flere løft. Fire nye lærerstillinger er nå tildelt Stokkan Ungdomsskole. Totalt skal 600 nye lærere inn i ungdomskolen landet over. SV vil ha øremerkede midler til økt voksentetthet. Foran: Fylkessekretær i SV Ann Gregersen, Ivana og Ludvik Aune, Førstekandidat i Nord-Trøndelag SV Anne Kolstad. Bak: Lærer og representant fra Utdanningsforbundet Oddvar Johansen, lokallagsleder i SV Arild Aune, Styremedlem og sekretær i lokallaget Tor Knedal og gruppeleder for SV i Stjørdal Anja Ristad.

 

Den store SV-bussen triller inn på uteområdet til Stokkan Ungdomsskole. Det er SV i Nord-Trøndelag som er på valgturne i fylket. Her treffer politikerne lærere fra skolen og representanter fra Utdanningsforbundet. Anne Kolstad er listetopp og stortingskandidat for SV. Hun er klar på at skolen i sin helhet skal styrkes ytterligere med SV i regjering.

–        Stokkan Ungdomsskole har allerede fått tildelt fire nye lærerstillinger. Det er nå på gang et skikkelig løft med 600 nye lærerstillinger i ungdomsskolene. Flere lærere er det viktigste virkemiddel vi kan gi skolen nå. Vi i SV mener dagens lærere er flinke, men de trenger å få mere tid til hver elev i skolen, sier Anne Kolstad og får støtte av Utdanningsforbundets Oddvar Johansen som er lærer ved Stokkan. Valgbussens politikere har denne dagen fremtidsskolen i tankene og SV er opptatt av både læreplaner, lese- og regneferdigheter og karaktersetting.  Politiker Anne er på samme måte som lærerne påfallende enig om at elevene må få praktiske utfordringer og ikke bare teoretiske gjennom en lang skoleuke.   

 

Vil åpne for fleksible læreplattformer

Dagens læreplaner og pensum mener Anne Kolstad må kunne romme mere tid til opplevelser og læring ute i naturen. Hun mener læring i langt større grad kan skje i andre omgivelser enn klasserommet. Ved å øke lærertettheten i skolen kan ressurser overføres til ekskursjoner og uteteori.

Coop Storlien artikkelnivå

–        Vi ser i dag at skjema er så stramt og antall elever per lærer er så høyt at fleksibilitet i liten grad kan gjennomføres. Vi har alle kunnskaper om at teoriundervisning uten nye impulser kan gi lite utbytte for elevene. Med mere ressurser til økt voksentetthet i skolen er jeg sikker på at resultatene vil komme i form av bedrede resultater i skolen, sier Kolstad.

–        Hvordan er du fornøyd med tingenes tilstand i dagens skole?

–        Vi ser mye positivt etter at dagens regjering har gitt skolen økte ressurser. Matte-elevene blant 10-åringene i Trøndelag er blant de beste i Norden. Vi skulle gjerne sett bedre resultater innen lesing fra barneskoletrinnet og er opptatt av at også barneskolene blir tildelt mere ressurser. Vi vil øke timeantallet for lesing i barneskolen generelt. Når vi nå er på Stokkan er det fint å høre fra lærerne her at fire nye lærerstillinger har gitt skolen bedring i tid for hver elev, sier Kolstad. Lærer ved Stokkan, Anja Ristad som er gruppeleder i kommunestyret for SV, sier «Ny giv» har gitt resultater med mindre frafall i videregående skole. Hun synes hennes eget parti nå tar riktige grep i skolen.         

–        Mange lærere trives godt i læreryrket, men noen lærere merker at de ikke strekker til. Det kan skyldes for mange elever i klassen, eller for stramme rammer til hver enkelt lærer. Vi har opplevd at øremerkede midler til skolen er forlatt slik at kommunene prioriterer feil i budsjettsammenheng, sier Kolstad og er bekymret for det økte nivået med spesialundervisning. Oddvar Johansen sier lærere i matematikk ved skolen merker en bedre hverdag og mer tilfredse elever etter at skolen fikk fire nye lærerstillinger.

–        Det er absolutt positivt at vi nå fikk fire nye lærere hit. Nå er vi spente på hva Stortingsvalget vil gi av betingelser for oss i skolen. Det er her de kommende generasjonene med samfunnets arbeidsressurser får sin grunnutdannelse. Dette må da være viktig for politikere i alle partier. Vi er spesielt glade for at SV nå løfter dette viktige samfunnsområdet skole på dagsorden, avslutter Oddvar Johansen og Anja Ristad ved Stokkan Ungdomsskole.

 

 

 

Les forrige sak:
Besteforeldre vil sette klima på den politiske dagsorden. Her er f.v. Erik Bartnes, Per Aunet, Per Morten Teigen, Kari Ann Aune og Wenche Frogn Sellæg.
Besteforeldre engasjerer seg i klimakampen

  Besteforeldreaksjonen er landsomfattende. I Steinkjer møter vi tidligere miljøvernminister for […]

Close