16 °C Stjørdal, NO
09/08/2020

Svindlet til seg over 250.000 fra Nav

Alvorlig syk mann ønsker å sone dommen med fotlenke

(Illustrasjonsfoto) (Illustrasjonsfoto)

En malviking i 50-årene rapporterte ikke inn alle timene han jobbet og dermed fikk han utbetalt nesten 260.000 kroner i arbeidsavklaringspenger fra Nav som han ikke skulle hatt. Forholdet startet i midten av 2016 og pågikk fram til mars i fjor.
Sør-Trøndelag tingrett skriver i dommen at normal straff for forholdet er 90 dagers ubetinget fengsel. Mannen blir imidlertid innrømmet 30 dagers strafferabatt for sin uforbeholdne tilståelse, og må dermed sone 60 dager.
Den dømte mannen er alvorlig syk, og dette får betydning for om han er soningsdyktig eller ikke. Han ønsker å gjennomføre straffen som elektronisk fotlenkesoning, og retten anbefaler at han får innfridd dette ønsket. Det er kriminalomsorgen som avgjør om dette kan innfris.

Les forrige sak:
Rachel Johansen er tilsatt som midlertidig rektor ved Hegra ungdomsskole. Ved forrige utlysning søkte hun ikke på jobben, men det har hun gjort nå.
Hun er ny rektor ved ungdomsskolen

To lærere har tatt på seg jobbene som rektor og assisterende rektor

Close