7 °C Stjørdal, NO
19/04/2019

Ta vare på eiendommens gårdsnavn

Illustrasjonsfoto: SFK Finn Wold.
Værnes begravelsesbyrå steindag april

 

I det landsomfattende arbeidet som pågår med å fastsette offisiell adresse har du som eier av et gårdsbruk rett til å kreve å bruke gårds- og bruksnavn som et adressetilleggsnavn til den offisielle ad­res­sen. Det kreves ikke at eiendommen har vanlig gårdsdrift i dag.

Bakgrunnen for dette er et ønske om å kunne ta vare på gårdsnavn av kulturhistorisk verdi, slik at disse kan komme i vanlig bruk som en del av den offisielle adressen. På denne måten vil gamle gårdsnavn bli ivaretatt også i offisiell sammenheng. Enkelte av navnene ble allerede tatt i bruk for 2000 år siden, og mange er fortsatt i bruk, men det finnes også yngre bostedsnavn fra 1900-tallet. Tradisjon med bruk av gårdsnavn er en del av vår kulturarv og identitet, og mange av de eldre har blant annet bosettingshistoriske aspekter som kaster lys over tidligere tiders liv og virke. Tre fjerdedeler av alle nordmenn har et gårdsnavn som slektsnavn, en skikk som er enestående i europeisk sammenheng.

Kommunen fastsetter
Det er kommunen som fastsetter offisiell adresse, og de som blir berørt skal få uttale seg. Gjelder adressetildelingen gårdsbruk kan den som har grunnbokshjemmel til eiendommen som eier, kreve at den offisielle adressen også skal omfatte gårdens bruks­navn, dersom navnet faller språklig og geografisk sammen med nedarvet stedsnavn.

Kommunen avgjør på fritt grunnlag valg av navn i adressesammenheng, mens skrivemåten for gårdens bruksnavn vedtas av Statens kartverk etter “lov om stadnamn”. Et av formålene med loven er å bevare gamle gårdsnavn som et kulturminne.

Coop Storlien artikkelnivå

Les forrige sak:
Tommy Skjervold fra Stjørdal med sin Chevrolet Impala stasjonsvogn
Får snart flaket på veien

  Veteranentusiaster på veien har startet våronna i garasjen. Med lysere […]

Close