17 °C Stjørdal, NO
05/08/2020

Takket hele arbeidslaget for nyfjøset

Mange mennesker var samlet på gården Vigdenes for å se det nye fjøset

FELLES INNSATS: Mange firma har bidratt til det nye fjøset på Vigdenes. Her er foran f.v. Tore Rønsåsbjørg, Moen Maskin; Lars Schiefloe, Midt-Norge slakteri; Vegard Ottermo, Trio Bygg; Vegard Vigdenes; Lars Kristian Ness, Ness Vangstad; Nils Erik Syrstad, Hargassner og Merete Bekkevold, Tine. Bak f.v. Thomas Evjen, Moen Maskin; Arnfinn Dullum, Moen Maskin; Jan Ove Moen, Moen Maskin; Lars Myhr, MT Byggteknikk; Odin Granheim, Trio Bygg; Marius Weie, Weie VVS; Lars Vold, Elmann; Svein Kjelås, Felleskjøpet; Knut Jostein Brenne, Felleskjøpet og Fredrik Vangstad, firma Åsmund Vangstad. FELLES INNSATS: Mange firma har bidratt til det nye fjøset på Vigdenes. Her er foran f.v. Tore Rønsåsbjørg, Moen Maskin; Lars Schiefloe, Midt-Norge slakteri; Vegard Ottermo, Trio Bygg; Vegard Vigdenes; Lars Kristian Ness, Ness Vangstad; Nils Erik Syrstad, Hargassner og Merete Bekkevold, Tine. Bak f.v. Thomas Evjen, Moen Maskin; Arnfinn Dullum, Moen Maskin; Jan Ove Moen, Moen Maskin; Lars Myhr, MT Byggteknikk; Odin Granheim, Trio Bygg; Marius Weie, Weie VVS; Lars Vold, Elmann; Svein Kjelås, Felleskjøpet; Knut Jostein Brenne, Felleskjøpet og Fredrik Vangstad, firma Åsmund Vangstad.

Søndag 14. oktober i fjor ble livet til Vegard Vigdenes og familien snudd på hodet. Tirsdag ble nyfjøset som er bygd etter storbrannen innviet.

Mange mennesker var samlet på gården Vigdenes tirsdag for å se det nye fjøset som er bygd etter den dramatiske brannen søndag 14. oktober 2018. Våningshuset ble akkurat berget med målrettet innsats fra brannvesenet. Det var en beveget Vegard Vigdenes som hilste forsamlingen. Han viste stor takknemlighet for all hjelp og støtte som han og familien har mottatt i en krevende tid. Det har vært et arbeidsomt år med få fridager. Desto større er gleden over å se det ferdige resultatet fylt med store dyr og kalver.

Det var godt med folk i det nye fjøset.
Det var godt med folk i det nye fjøset.

– Året har vært fylt av mange utfordringer som jeg har prøvd å møte på en så positiv måte som mulig, sier Vegard Vigdenes, som har hatt helt andre opplevelser enn før i det siste året. Men samtidig har han gledet seg over et godt samarbeid med mange dedikerte fagfolk som åpenbart har satt hverandre i god stemning.

Guri og Vegard danset «Viggen-polka» som Knut Sjøvold og Per Haugan spiller.
Guri og Vegard danset «Viggen-polka» som Knut Sjøvold og Per Haugan spiller.

– Vi har hatt det mye artig, sier Vigdenes når han ser tilbake med en sterk beundring over innsatsen.

– På en byggeplass kan du oppleve at noen fag må vente på andre. Men her har folk brukt kveldene slik at fagfolk kan starte på sitt arbeid til rett tid neste morgen. Jeg vil takke alle for en fantastisk innsats! Dette har skapt en fin flyt i arbeidet som gjør at vi står her i dag. Jeg vil også nevne at jeg hadde gleden over å oppleve et brannvesen og politi som var på plass så raskt det lot seg gjøre. Jeg vil også nevne Gjensidige som har vært en stor støttespiller hele vegen, sier Vigdenes.

Det er mange kalver i det nye fjøset.
Det er mange kalver i det nye fjøset.

Gjensidige var representert under åpningen med fire representanter. Og beskjeden fra forsikringsbransjen er enkel: – Det er viktig å gjøre jobben på forhånd med å tegne riktig forsikring. Da blir vår jobb i ettertid så mye viktigere. Branner som dette viser vår eksistensberettigelse.

– For å få en ekstra stemning i dag har jeg fått hjelp av musikere som også deltok i mitt eget bryllup da jeg giftet meg med Guri. Her er Knut Sjøvold med trekkspill og Per Haugan med gitar, introduserte Vegard Vigdenes.

 

Les forrige sak:
Klokken 19.00 i kveld tirsdag 19. november er det klart for Damenes aften hos Jan Sakshaug Sport. - Alle damer er velkommen til butikken, sier Tina Daffinrud og Silje Kløvjan hos Jan Sakshaug Sport.
Fyller opp sportsbutikken med damer

Jan Sakshaug Sport ved Evja åpner dørene for damer i kveld

Close