3 °C Stjørdal, NO
02/12/2020

Tar i bruk e-verkets største solcelleanlegg

Børstad Transport møter den nye tid

HER ER SOLCELLEANLEGGET: - Dette solcelleanlegget er enkelt både når det gjelder drift og montasje. Samtidig er det en lønnsom investering, sier eier av Børdstad Transport Sverre Myrvold (fra venstre) som her er sammen med ordfører Ivar Vigdenes, prosjektleder Trond Overvik, prosjektleder Håvard Lutdal fra NTE og daglig leder i Børstad Transport Per Arne Aasen. HER ER SOLCELLEANLEGGET: – Dette solcelleanlegget er enkelt både når det gjelder drift og montasje. Samtidig er det en lønnsom investering, sier eier av Børdstad Transport Sverre Myrvold (fra venstre) som her er sammen med ordfører Ivar Vigdenes, prosjektleder Trond Overvik, prosjektleder Håvard Lutdal fra NTE og daglig leder i Børstad Transport Per Arne Aasen.

– Jeg startet i Børstad Transport 1. januar 2018 og fikk tidlig noen inntrykk fra Tyskland med alle solcelleanleggene, sier prosjektleder Trond Overvik når Børstad Transport tar i bruk det største solcelleanlegget som NTE noen gang har levert.

– Vi diskuterte vegen videre med nye løsninger. Da presenterte Trond Overvik tankene om solcelleanlegg. Han hadde fått forberede seg godt og innhentet tilbud fra tre leverandører som han leverte for styret som var offensivt, sier Arve Løberg, som har vært styreleder i transportfirmaet de to siste årene.

– Platene ble lagt på taket og koblet sammen. Umiddelbart kunne vi se det positive utslaget for vårt kraftforbruk. Denne investeringen vil dekke deler av vårt eget strømforbruk, og i perioder med lavere lokalt strømforbruk er det klargjort for å levere strøm til nettet, sier daglig leder i Børstad Transport, Per Arne Aasen.

Størst blant 60 anlegg

Børstad Transport tar nå i bruk et anlegg som til sammen dekker 1000 kvadratmeter på egne bygninger. Det er Børstad Eiendom som står for kjøpet av solcelleanlegget som skal brukes av Børstad Transport. Anlegget vil produsere 110.000 KWh strøm årlig og være det største av de 60 anleggene som NTE har montert siden det første pilotprosjektet i 2016.

– Det er stor interesse i markedet for solcelleanlegg, sier prosjektleder Håvard Nutdal i NTE.

Miljøsatsing

Investeringen i solcelleanlegg er et uttrykk for den offensive tankegangen i Børstad Transport som i mange år har vært en foregangsbedrift når det gjelder miljø. Selskapets eier og tidligere daglige leder Sverre Myrvold har i mange år samarbeidet tett med miljøvernmyndigheter og avfallsselskaper om returordninger i Trøndelag.

– For oss har det vært viktig at vi kan være en del av det grønne skiftet i Norge. Som operatør på farlig avfall har vi gjennom mange år jobbet med avfallshåndteringen. Når forslaget kom om prosjektering av et stort solcelleanlegg på våre bygninger i Stjørdal, så var det viktig for oss å kunne gjøre dette, sier Sverre Myrvold.

Det viktigste grepet for å nå utslippsmålene er å erstatte fossil energi med fornybar.

– NTE arbeider for å øke produksjonen av fornybar energi. Det gjelder både egne vannkraftanlegg og gjennom nye energiløsninger som dette. Derfor er det spennende å jobbe med fremtidsrettede kunder som Børstad Transport. Det de gjør er miljømessig viktig. I tillegg mener vi det vil være en lønnsom investering, sier Håvard Lutdal i NTE.

Ordfører- og eierskryt

Allerede i sitt første år som ordfører delte ordfører Johan Arnt Elverum ut Stjørdal kommunes miljøpris i 2000 til Børstad Transport. Mandag var både ordfører Ivar Vigdenes og varaordfører Ole Hermod Sandvik til stede, og Vigdenes berømmet initiativet som tar store utfordringer på kornet. Som største eier i NTE liker han at NTE i konkurranse med andre leverer konkurransedyktige løsninger.

Eier Sverre Myrvold er glad for at Børstads Transport etter sitt miljøengasjement over lang tid fortsatt er innovativ og fremoverlent.

– Vi kan sitte i førersetet i forhold til solcelleanlegg og å spare penger. Vi var første transportfirma i Norge som ble ISO-sertifisert og hadde tidlig internkontroll på plass. Dette skal fortsatt være en familiebedrift lokalisert i Stjørdal, sier han.

Les forrige sak:
Lysreguleringen fungerte ikke slik den skulle i Vuddudalen i følge vegvesenet. Dermed ble det opp mot en time i kø for de som måtte stå lengst. (Foto: Anders Fiskvik)
Vegvesenet antydet to-tre minutter – Anders sto 55 minutter i E6-kø

Nå endrer vegvesenet på lysreguleringen i Vuddudalen

Close