15 °C Stjørdal, NO
13/07/2020

Tatt for å ha kjørt uten førerkort 21 ganger

Har aldri hatt førerkort, men fortsetter å kjøre likevel

(Illustrasjonsfoto) (Illustrasjonsfoto)

I november 2017 ble mannen i 30-årene dømt for å ha kjørt bil 16 ganger uten å ha førerkort. Nylig var han i retten igjen, – denne gangen tiltalt for å ha kjørt bil ytterligere fem ganger uten at han har gyldig førerkort.

Mannen har aldri hatt førerkort, og de fem tilfellene han nå blir dømt for skjedde i perioden fra våren 2018 til etterjulsvinteren 2019.

– Tiltalte er dømt og bøtelagt flere ganger tidligere for kjøring uten førerkort, sist ved Inntrøndelag tingretts dom av 8. november 2017. Til sammen er han straffet for 16 tidligere kjøringer. Retten er på denne bakgrunn ikke i tvil om at riktig straff er ubetinget fengselsstraff, heter det i dommen fra Inntrøndelag tingrett denne gangen, som bruker de tidligere tilfellene i skjerpende retning når de avsier dommen.

– Tiltalte fortsetter å kjøre uten førerkort til tross for at han en rekke ganger er tatt av politiet, og straffet av domstolen, for dette. Dette taler for en streng reaksjon, skriver tingretten.

Mannen ble dømt til en delvis betinget straff i november 2017.

– Alle kjøringer han nå dømmes for er begått i prøvetiden for denne dommen. Retten anser det riktig å idømme en ny samlet dom med den betingede del. Det vises til at tiltalte dømmes for samme type handling, står det i dommen som konkluderer med at nå må mannen i fengsel.

Inntrøndelag tingrett dømte mannen til 85 dager i fengsel pluss at han må betale 2.000 kroner i saksomkostninger til det offentlige.

Les forrige sak:
Fem kommuner med nye nettsider

Skal gi deg lettere tilgang til det du trenger

Close