-1 °C Stjørdal, NO
20/11/2019

Tatt for fyllekjøring for andre gang

Nå blir den unge mannen fotgjenger i fem år

(Illustrasjonsfoto)
Åpent julehus mobil

En mann tidlig i 20-årene fra Neadalen blir uten førerkort i fem år etter å ha bli tatt for fyllekjøring for andre gang på drøyt tre år.

Den promillekjøringen som den unge mannen nå ble dømt for skjedde på førjulsvinteren 2018. Kjøreturen endte med utforkjøring, men mannen selv forklarte at han hadde startet å drikke alkohol først etter den hendelsen. Politiet fikk de første meldingene om mulig promillekjøring klokka 04.40 den natta, og mannen ble pågrepet klokka 06.15. Prøveresultat viste en promille på 1,90 da denne ble tatt klokka 07.27. Mannen forklarte at han drakk 7-8 stykker 0,33 liters bokser med øl som inneholdt 5,4 % alkohol i tiden etter ulykken frem til han ble pågrepet kl. 06.15.

I dommen vises det til tapsforskriften som sier at tapstiden av førerkort skal være for alltid ved gjentatt kjøring i påvirket tilstand innen fem år.

– Kjøringen tiltalte dømmes for, skjedde vel 3 år etter forrige promillekjøring, og dette tilsier i utgangspunktet tap av føreretten for alltid. Etter vegtrafikkloven § 31 nr. 1 sjette ledd, kan dog tapstiden settes kortere enn minstetiden dersom det ellers vil virke urimelig hardt eller det foreligger særdeles formildende omstendigheter ved forholdet som ligger til grunn for tapet av føreretten. Det samme gjelder når andre helt spesielle grunner taler for å gå under minstetiden. Adgangen til å gå under minstetiden er snever, og skal anvendes helt unntaksvis. Retten mener tapstiden må settes til 5 år og ikke til for alltid. At det foreligger gjentakelse taler for tapstid for alltid, men retten legger særlig vekt på at tiltalte var under 18 år under den første kjøringen. At han var mindreårig anses som en helt spesiell grunn som taler for å gå under minstetiden, heter det i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

Da den unge mannen fra Neadalen møtte i retten måtte han også svare for å ha kjørt uten gyldig førerkort da han ble stoppet av politiet for noen uker siden.

Den samlede dommen ble fengsel i 30 dager, en bot på 39.000 kroner og altså fem år uten førerkort.

Hegra Spbank-Stilling

Les forrige sak:
Det foregår arbeid på Meråkerbanen i Meråker sentrum. Det gjør at all togtrafikk er innstilt inntil videre. (Foto: Karsten Tidemann)
Meråkerbanen er stengt

Arbeider med utbedringer av sporet i Meråker sentrum

Close