11 °C Stjørdal, NO
20/05/2019

Tatt med store mengder narkotika og dopingmidler

|| Illustrasjonsfoto||

Det var under en ransaking hjemme hos malvikingen i mars i år at politiet fant det mannen nå er dømt for. Det alvorligste punktet i tiltalen mot mannen var at det ble funnet ca 65 gram metamfetamin i en hylle på mannens kjøkken. Da han nylig møtte i Sør-Trøndelag tingrett nektet mannen kjennskap til dette, men retten trodde ikke på hans forklaring. 

I tillegg ble det beslaglagt 65 tabletter Rivotril som inneholder narkotisk stoff, og en stor mengde dopingmidler. Han har erkjent de faktiske forholdene rundt disse beslagene. Han skal ha kjøpt en større mengde dopingmidler via nett. I følge dommen begynte han å bruke av disse dopingmidlene på senhøsten 2016 og trappet etterhvert opp bruken. Det ble gjort beslag i over 600 tabletter med virkestoff som er å finne på dopinglisten. Den beslaglagte mengden dopingmidler tilsvarte cirka en måneds forbruk for den nå dømte mannen, som i retten forklarte at han brukte dopingmidlene for å forberede seg til kroppsbyggerkonkurranser våren 2017. 

I rettens vurdering av straffeutmåling henviser de til at det er oppbevaringen av metamfetamin som veier tyngst. Dette forholdet alene tilsier i følge rettspraksis fengselsstraff på sju-åtte måneder. I tillegg kommer forholdene med dopingmidler. Disse overtredelsene ville isolert sett medført forelegg. 

En enstemmig tingrett vurderte lovovertredelsene slik at malvikingen ble dømt til fengsel i åtte måneder. Han ble også dømt til å betale saksomkostninger på 3.000 kroner. 

Les forrige sak:
||
Ungdommelig hjelp til demente

Det sier representanter for ungdommene i klasse 8D ved Stokkan ungdomsskole […]

Close