10 °C Stjørdal, NO
25/05/2019

Teknisk kjeller og plate støpt

Tomten til nytt kulturhus utgjør over halve Husbyjordet og får parkeringsplasser ved bæresøyler som snart skal bygges. Flere hundre pæler er senket i grunnen, og utgjør støttefunksjoner for kommende konstruksjoner. Bildet fra uke 38 viser deler av tomten før støp av dekke. I nedre del av bildet er en teknisk kjeller allerede ferdig støpt.

 

Det er mange tekniske detaljer som skal på plass på bakkenivå før kulturhuset reiser seg på Husbyjordet. Stjørdals-Nytt fikk være med opp i høyden for å se siste nytt på tomteområdet sist uke. Det er ikke mange dagene igjen før konstruksjoner snart vokser seg opp fra tomten som bærende elementer. Inntil videre har entreprenøren Skanska sikret bæreelementene i grunnen i form av pæler og pælepunkter. Når kulturhuset om knappe to år står klart er det et aktivt kunstnermiljø i Stjørdal, og Værnesregionen for øvrig som vil utsmykke huset. I kulturhuset vil det bli et tilrettelagt galleri. Dette vil også kunne fungere som tilleggsareal ved store arrangement i kulturhuset.

 

Bibliotek


Biblioteket er både et informasjons- og kultursenter, og tilbyr i dag mer enn utlån av litteratur. I kulturhuset får publikum et moderne bibliotek der aktiviteter og opplevelser erstatter mye av den rollen som bøkene tradisjonelt har hatt. Biblioteket vil være husets pulserende senter, og yte service til alle brukere av kulturhuset.

Coop Storlien artikkelnivå

 

Ungdommens hus


Sosial arena for ungdom med scene for mindre konserter/forstillinger. Først og fremst et ”sted å være” med funksjoner som er knyttet til den sosiale delen av Ungdommens Hus i dag. Små aktivitetsrom for skiftende kreativ aktivitet knyttet til kafeen som datakrok, rollespill, billiard, kunst og håndverk osv. To bandøvingsrom legges i tilknytning til Ungdommens Hus. Studio-rommet og bandøvingsrommene etableres med høyeste lydklasse og blir liggende samlet.

 

Kammersal


En vakker sal med god akustikk tenkt brukt til klassisk musikk, opera og akustiske konserter bygges. Denne kan også brukes som seremonirom. Ingen fast scene, men muligheter til oppbygging av en mindre scene. Publikumskapasitet i kammersal på rundt 200 personer.

 

Kinosaler


Tre saler skal primært brukes til kino, og vil også på dagtid kunne benyttes til større møter, kurs, undervisning osv. Salene hadde i planleggingsfasen en kapasitet på 135, 135 og 80. 

 

Kirke


Det etableres lokaler til et kirkesenter for ulike deler av kirkearbeidet, som gudstjenester, diakoni, undervisning, barne- og ungdomstilbud, konserter, kurs og seminarer. Kirken får egen inngang som kan benyttes ved gudstjenester og seremonier. Kirkerommet dimensjoneres for ca 200 personer. I tillegg kommer støttearealer til sakristi, lagerrom og dåps-rom, samt kontorarealer for kirkens administrasjon.


 

Storsal


En fleksibel og moderne multifunksjonssal som tilpasses de ulike arrangement. Salen skal ha regulerbar akustikk som tilpasses behov. En del av gulvet i storsalen skal ha mulighet til å senkes og benyttes som orkestergrav. Storsalen og scene har nettoareal på 675 kvadratmeter, og har kapasitet til 530 personer i amfi, eller 1000 ståplasser på flatt gulv. I tillegg er det kapasitet til 200 personer på balkong. an brukes både til konferanser, konserter, forestillinger og noen øvinger.

 

Øvingsrom


Ti ulike øvingsrom av ulik størrelse og ulike lydklasser gjøres tilgjengelig for blant annet kulturskolen, og selvsagt for det lokale frivillige kulturlivet. Det blir 4 bandøvingsrom som liggersamlet med studio-rom.

 

Newtonrom


Et vitenskapelig tilbud for barn og ungdom. Utvikles i samarbeid med det teknologiske næringslivet på Stjørdal, som sees i sammenheng med biblioteket.Dansesaler
Kulturhuset vil inneholde tre treningsaler for dans og ballett. To av disse salene utformes på en slik måte at de sammen kan brukes som selskapslokale og til større arrangement. I tilknytning til disse blir det også et anretningskjøkken som lag og foreninger kan benytte ved sammenkomster, og som øvrige leietakere kan benytte ved selskap. Rom til ulike håndverksaktiviteter og forming for kulturskolen planlegges. Rom for antikvariske bilder og lokalhistorie i kjeller-rom.

Les forrige sak:
Trioen Strømkarlen kommer til Stjørdal og Lokstallen. Konserten legges til 30.september på deres «northern ways»-tour 2013. Den nye platen inneholder blant annet en sang med tekst av Ole Vig fra Vikmarken tonesatt av Viktor Rydberg.
Strømkarlen med Ole Vig-vise

  Den finner endelig hjem til Trøndelag som en nordisk godt […]

Close