-6 °C Stjørdal, NO
25/02/2020

«Tensio» er den nye aktøren

TrønderEnergi Nett og NTE Nett sammen om å danne et nytt selskap

Nå går TrønderEnergi Nett og NTE Nett sammen om å danne et nytt selskap som får navnet «Tensio». Trygve Kvernland (innfelt) blir konsernsjef. Nå går TrønderEnergi Nett og NTE Nett sammen om å danne et nytt selskap som får navnet «Tensio». Trygve Kvernland (innfelt) blir konsernsjef.

Nå går TrønderEnergi Nett og NTE Nett sammen om å danne et nytt selskap som får navnet «Tensio».

TrønderEnergi, NTE og KLP etablerte før sommeren et felles strømnettkonsern i Trøndelag. Formålet er å utvikle et selskap med nødvendig utviklingsevne, høy leveringssikkerhet og en konkurransedyktig nettleie. Fra og med fredag 1. november skifter TrønderEnergi Nett og NTE Nett navn til «Tensio».

Selskapet blir Norges nest største strømnett-selskap og har ansvaret for strømforsyningen til 250 000 kunder i hele Trøndelag. Dermed blir det Norges nest største strømnett-selskap.

Reduserte kostnader

– Med opprettelsen av Tensio rigger vi oss for å redusere kostnader, legge til rette for fornybarsamfunnet, og holde forsyningssikkerheten oppe på et minst like bra nivå som i dag, sier Trygve Kvernland som blir konsernsjef i Tensio.

Tensio blir en av regionens største arbeidsgivere med 500 medarbeidere spredt rundt i hele Trøndelag. Senteret for administasjonen ligger i Stjørdal med driftshovedkvarter i Trondheim og Steinkjer. I tillegg består Tensio av rundt 15 andre lokasjoner som dekker hele fylket fra nord til sør.

– Ansvarsområdet vårt er på størrelse med Danmark. Strømnettet i Trøndelag bindes sammen av 29 000 km kabel i bakke, luft og sjø, 13 000 nettstasjoner, og 100 trafostasjoner. Alt dette må virke og spille godt sammen hver dag slik at strømmen kommer frem til alle som har behov for den, sier konsernsjefen.

Norske myndigheter har satt ambisiøse mål for klima- og energiomstillingen frem til 2030 og 2050. En viktig konsekvens av disse målene er at flere samfunnsområder skal elektrifiseres i årene som kommer.

– Energi- og klimaomstillingen vil kreve mye av nettselskapene. Samlingen av TrønderEnergi Nett og NTE Nett i et felles konsern gjør at vi kan øke effektiviteten vår samtidig som vi løser utfordringene mer elektrifisering fører med seg, sier Kvernland som understreker at kundene trenger ikke foreta seg noe. De vil ikke merke mye til endringen.

Samme telefonnumre

– Kundene våre kan nå oss på de samme telefonnumrene, de samme e-postadressene og de samme nettsidene. Forskjellen blir at de fra nå av skal forholde seg til Tensio, og ikke lenger TrønderEnergi Nett eller NTE Nett, sier kommunikasjonssjef Bengt Eidem som sier at Tensio vil ha en forsiktig tilnærming til tempo i omprofilering av biler, bygg og stasjoner.

– Vi har tusenvis av nettstasjoner, en stor bilpark og mange lokasjoner. Omprofileringen vil ta litt tid slik at kostnadene blir lavest mulig. Noen biler omprofileres tidlig, men mange vil ikke få ny drakt før de uansett skal skiftes ut. Det betyr at våre medarbeidere vil kjøre rundt i biler som er merket med Tensio, NTE og TrønderEnergi ei stund fremover. Det blir heller ikke nye skilt på alt av bygninger og stasjoner med det aller første, sier Eidem.

Hvorfor ble navnet Tensio? Navnet ble foreslått av en ansatt. Nær 200 navneforslag kom opp i en intern navnekonkurranse. I løpet av prosessen ble det klart at Tensio var forslaget med størst oppslutning internt.

– Tensio betyr spenning og er et viktig begrep for oss som jobber med spenning (volt), strøm (ampere), og elektrisk effekt (watt) i det daglige. Begrepet er relevant også i utvidet forstand, fordi endringene samfunnet skal gjennom i årene fremover kommer til å bli spennende for oss alle, og spesielt for oss med en sentral rolle i å løse elektrifiseringsutfordringene, sier Kvernland.

  • Stikkord:
Les forrige sak:
Vita i Kjøpmannsgata er en av 57 butikker som nå legges ned
Vita legger ned i Stjørdal

Butikken i Kjøpmannsgata er en av 57 butikker som nå legges ned

Close