15 °C Stjørdal, NO
25/08/2019

Terminal til frokost

 

Stjørdal Næringforum setter godsterminal på agendaen under sitt frokostmøte kommende tirsdag. Det blir presentasjon av Høringsutkast for Konseptvalgutredning ved prosjektleder i Jernbaneverket, Raymond Siiri. 

 

Jernbaneverket har fått i oppdrag fra samferdselsdepartementet å lage en konseptvalgutredning (KVU) med prosess for å vurdere behov og krav til ny godsterminal i Trondheimsregionen. Mandatet har seinere blitt utvidet til å omfatte både en samlet løsning, logistikknutepunk, og en delt løsning med godsterminal og havn hver for seg I denne prosessen er Hell Muruvik et av alternativene som vurderes, sammen med flere.

Les forrige sak:
Ny Baro-festival

  Årets Baro-festival tar løs 19. og 20. august.  En rekke […]

Close