5 °C Stjordal, NO
21/02/2020

Tettere bånd mellom frivillige og kommune

Flytter frivilligsentralen organisatorisk

NY SEKTOR: Daglig leder Åsmund Øverkil og Meråker frivilligsentral vil i framtiden trolig «tilhøre» sektor for helse, pleie og omsorg for å styrke samarbeidet mellom kommunen og de frivillige lag og organisasjoner.

Frivilligsentralen i Meråker er på flyttefot. Ikke fysisk, men organisatorisk.

Det er sektor skole, oppvekst og kultur som har vært «hjemmet» til Meråker frivilligsentral siden oppstarten. Nå ønsker rådmannen å flytte den til sektor helse, pleie og omsorg.

– Sektor for helse, pleie og omsorg står ovenfor store utfordringer i årene fremover. Det er derfor ønskelig å samarbeide tettere med frivillige lag og organisasjoner. På bakgrunn av dette er det ønskelig at Meråker frivilligsentral organiseres inn under sektor for helse, pleie og omsorg, heter det i forslaget som er ført i pennen av sektorsjef for helse, pleie og omsorg, Inge Falstad.

Snekker’n Boligmesse

Det blir nå opp til politikerne å vurdere riktigheten av dette, men alt tyder på at formannskapet sier ja til den organisatoriske flyttingen torsdag.

– Statlige reformer som «Leve hele livet» og demensplanen er kanskje de mest kjente akkurat nå.

Eldrereformen «Leve hele livet» skal gjennomføres over en periode på fire år. Denne reformen vil innebære store endringer i tjenestetilbudet og organiseringen av tjenesteytingen. I tillegg til dette vil antallet eldre øke sterkt i årene fremover mot 2040. Skal en greie å imøtekomme behovet for tjenester er en helt avhengig av et tett samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, mener Falstad.

Frivilligsentralens arbeid ledes av Åsmund Øverkil som er ansatt i en 50 prosent stilling. Styret ledes av Egil Haugbjørg med Mette Iren Raaen som nestleder og Finn Røe som styremedlem.

Les forrige sak:
Politiet sjekker båt under vann

Ønsker seg tips dersom du har kjennskap til båten

Close