22 °C Stjørdal, NO
21/05/2019

Thomas velger sikkerhet i trafikken

|| Idar Ertsås fra kampanjen « Venner av livet kjører rusfritt» delte ut en ny I-pad til Thomas Melkersen for hans riktige svar på 10 spørsmål om forebyggende arbeid i trafikken. Thomas i midten og politibetjent Ragnhild Vik.||

Sist høst ble det foretatt en viktig markering i Verdal. Trafikantene ble stoppet og fikk informasjon om arrangementet samtidig som de fikk beskjed om å kjøre sakte over noen hundre meter langs E6. 170 fakler ble plassert langs vegen – tilsvarende antall skadde i trafikken i Nord-Trøndelag i 2013. Langs den parallelle gangvegen hvor fakkeltoget gikk fra Boby’n til Vekta, ble 11 biler lyssatt som en markering av antall trafikkdrepte i fylket i 2013. 154 mennesker døde i trafikken i 2012 og flere tusen ble skadet. Thomas Melkersen vil at ulykker og dødsfall langs veiene skal opphøre. Han tok kampanjen fra Trygg Trafikk på alvor og fylte ut spørreskjema.

I kampanjen «Venner av livet kjører rusfritt» deltar Trygg Trafikk, Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg, Statens Vegvesen, MA rusfri trafikk og livsstil, Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund avd. Nord-Trøndelag og Politiet.

Jeg fikk brosjyren med mye nyttig lesing på stand ved Aglo videregående der jeg gikk påbygging, fylte ut de ti spørsmålene på bakerste side, og hadde glemt hele greia inntil Idar Ertsås, distriktsleder i TT ringer og gratulerer meg med en ny I-pad, sier Thomas Melkersen som til daglig arbeider som servitør på Værnes. 19-åringen skal kjøre opp til bil etter hvert og er opptatt av sikkerhet på veien. Nå vil han slå på den nye I-padden sin for å lese mere om forebygging i trafikken.  

Hva mener du er viktig for ungdommen og spesielt legge merke til under ferdsel i trafikken Thomas?

Jeg vil si at det er nulltoleranse for rus, alkohol og bilkjøring. Det er viktig å overholde fartsgrenser og lytte til erfarne folk som kjenner livet langs veien. Unge promille- førere har en dødsrisiko som er 900 ganger høyere enn unge edru sjåfører. En krasj i 50 kilometer i timen tilsvarer et fall fra tredje etasje, du skal være våken i trafikken til alle tider, sier Thomas og minner om ansvaret ikke bare for egen del, men også andre som ferdes på veiene. Han minner også om de økonomiske belastningene som kan påføres den eller de som inntar rusmidler eller tullekjører og påfører andre skade eller tap av liv. Blant 3000 ungdommer er det Thomas og en elev til i Nord-Trøndelag som nå får sin I-pad.

Coop Storlien artikkelnivå

Trenger gode forbilder     

Idar Ertsås, distriktsleder i TT, sier Thomas med sin innsats i kampanjen går foran med gode eksempler. Han forteller om mange dager med forebyggende arbeid i regi av Trygg Trafikk, men understreker at det er ungdommer med gode holdninger som er viktig.

Gratulerer med ny I-pad og vær med å spre de viktige holdningene i trafikken videre sammen med oss og andre ungdommer, sa Ertsås og fikk støtte av politibetjent Ragnhild Vik ved politietaten i Stjørdal. Politiet driver oppsøkende virksomhet og forebyggende trafikkarbeid. De opplever blant annet under aksjoner der ungdom i påvirket tilstand blir vist hjem fra utesteder, at dette virker forebyggende generelt. Politibetjent Vik understreker også at ungdom og voksne må respektere et klart nei til kjøring på veien hvis det er tvil om den som kjører er påvirket på noen måte. Det handler om å ha mot og tørre si fra om brudd på lover og regelverk generelt i trafikken.

Også Politiet er med på «trafikkdager» med forebyggende arbeid. Idar Ertsås har mange års erfaring med forebygging i trafikken og sier det er tre hovedfaktorer som resulterer i trafikkulykker. De tre er høy fart, rus og manglende bruk av sikkerhetsutstyr og belte i bilen. Politibetjentene Ragnhild Vik og Charlotte Sæternes ved Stjørdal lensmannskontor støtter Idar Ertsås i behovet for flere ungdommer som vil være gode ambassadører i trafikken.  Thomas Melkersen er en av mange andre.

Les forrige sak:
||
Klar seier mot RBK II

Marius Augdal 2, Ivar Skjerve og Nedzad Sisic scora målene. -Solid, […]

Close