3 °C Stjørdal, NO
18/02/2019

Tid for å søke småviltjakt

|| Vigden, høsten 2017. (Foto: Stian Flobergseter)||

Fjellstyrene i Stjørdal melder på sine nettsider at jaktkortsøknader i år skal foregå på Inatur og at dette nå er klart. Det er dermed bare for interesserte jegere å gå inn på inatur.no og fylle ut et søknadsskjema.

Søknadsfristen er som tidligere år 1. april og det vil ikke være mulig å søke jakt etter denne fristen. Jegere som ikke har mulighet til å søke over nettet må derfor ta kontakt med fjellstyrene i god tid før denne fristen så vil de prøve å hjelpe.

Jaktkortene som er lagt ut er dere kjent med fra tidligere, det er delt opp i 3 perioder før 1. oktober og du kan søke med eller uten hund. Det er egne kort for innenbygdsboende, er du i tvil om du er innenbygdsboende må du ta kontakt med fjellstyrene for å avklare dette før du søker. Utenbygds som søker på innenbygdskort vil bli slettet fra søkerlista.

Harejakt

Fjellstyrene har laget en egen salgsside for harekort og har valgt å dele opp denne i to perioder. Jakt fra 10. september, eller jakt fra 1. oktober og ut februar.

Allmenningskortet er det også mulig å kjøpe men dette kortet er kun gyldig dersom du er tildelt sesongkort fra før. Fjellstyrene anbefaler sterkt at man avventer å kjøpe dette til dere vet om dere er blitt tildelt jakt. Dersom du ønsker å jakte sammen med en kamerat eller flere anbefales det at man søker som jaktlag. Jaktleder kan søke for inntil fem jegere. Det er fullt mulig å søke på flere korttyper og gjøre en prioritering blant disse før du sender inn. Søknaden kan endres frem til søknadsfrist.

Trekning i mai

Fjellstyrene planlegger å trekke jaktkortene i begynnelsen av mai som i sin helhet gjøres elektronisk av Inatur. Dersom du blir trukket ut vil du få en SMS og en mail med et tilbud. Du vil da ha en ukes betalingsfrist om du ønsker å takke ja til tilbudet. Jaktkort som ikke er betalt innen fristen vil bli tilbudt jegere som står på reservelista under en ny trekning senere i mai.

Etter lirypetakst i august vil fjellstyrene i Stjørdal vurdere om det er mulig å tilby flere jaktkort. Dette vil bli annonsert på deres hjemmeside. Fjellstyrene forbeholder seg retten til å regulere jakttid, baglimit og andre bestemmelser dersom de av hensyn til bestanden ser seg nødt til dette.  Betalte jaktkort vil i utgangspunktet ikke bli refundert.

Takstering i august

I år som tidligere år vil baglimit bli bestemt etter takst i august og det vil bli informert om dette på www.fjellstyreneistjordal.no før jaktstart. Jegere er selv pliktig til å orientere seg om dette før jakta starter.

Fjellstyrene minner om plikten til å rapportere etter endt jakt. For 2017-sesongen gjøres dette ved å fylle ut rapportskjema på hjemmesidene eller returnere utfylt kort pr. post. For sesongen 2018 skal det rapporteres på Inatur.

Her er linken til søknadssidene: http://bit.ly/2oF7CdA

Les forrige sak:
||
Fersk flybuss gir opp

Selskapet Busscharter gir opp direktebussen mellom Oppdal og Værnes etter en […]

Close