17 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

Tidenes resultat for Eika bankene lokalt

|| – Med samme grunnidé og grunntanker er vi flinke til å dele på informasjon og kunnskap for å yte våre kunder den beste service, sier de tre banksjefene i Eika-gruppen i Nord-Trøndelag f.v. Jon Håvard Solum, Grong Sparebank; Bjørn Asle Hynne, Aasen Sparebank og Arne Martin Laukvik, Hegra Sparebank.||

Regnskapene for de tre Eika-bankene i Nord-Trøndelag viser beste resultat noen gang på totalt nesten 100 mill. kr. før tap og over 90 mill. kr. etter tap. Grong Sparebank, Aasen Sparebank og Hegra Sparebank tilbyr i dag banktjenester i hele Nord-Trøndelag og tar markedsandeler i sine områder. – Vi er de tre mest solide bankene i Nord-Trøndelag som fyller de nye kjernekapitalkravene fra BASEL. De større bankene sliter mer og vil trenge lenger tid for å fylle kravene.

Vi har fylt dem allerede. Nye kjernekapitalkrav skaper mer like forhold. Tidligere krevde markedet at vi måtte ha større kjernekapitalkrav enn de større bankene. De større bankene har hatt 8 % kjernekapital og vi har hatt 16 %. Nå får vi en utjevning og de større bankene får mindre fordeler. Vi konkurrerer på mer like vilkår, sier banksjefene Jon Håvard Solum (Grong), Arne Martin Laukvik (Hegra) og Bjørn Asle Hynne (Aasen Sparebank).

De tre Eika-bankene i Nord-Trøndelag er rigga for å ta vekst og har vokst mer enn markedet i mange år med høy kundetilfredshet og gunstige betingelser. – Vi skal fortsatt vokse for å tekkes markedet rundt oss og har tilført Nord-Trøndelag betydelig risikokapital, sier banksjefene.

Vi er attraktive og har konkurransedyktige vilkår. Alle de tre bankene er blant de 20 beste bankene i målingen til Norsk Familieøkonomi og ligger langt foran alle de store bankene.

Hegra Sparebank var i siste offentlige skatteår 2012 største skatteyter i Stjørdal kommune. I 2013 bidro banken med 6,3 mill. kroner til kommunekassa i Stjørdal. Hegra Sparebank er eneste aktør i Stjørdal som også skatter til Stjørdal.

Hellsenteret uke 25 mobil

Hegra Sparebank har i løpet av 2013 økt sitt engasjement i næringslivet: – Men det er fortsatt rom for ytterligere vekst i næringslivet, sier banksjef Arne Martin Laukvik som kan glede seg over ytterst små tap i 2013. Hegra Sparebank har i dag 22 ansatte; to mer enn ved forrige årsskifte.

– Jeg er i likhet med mine kolleger i Aasen og Grong opptatt av at Hegra Sparebank skal være en arena for samtaler og rådgivning. Vi legger stor vekt på det personlige møtet med kundene. Derfor har banken i den senere tid investert mye i å øke kompetansen blant våre ansatte. Dermed står vi bedre rustet for å snakke bank og finans i de tre hovedbolkene i et bredt spekter. Det gjelder lånefinansiering, investeringsrådgivning og forsikring.

Hegra Sparebank ser det fortsatt som en viktig oppgave å støtte lag og foreninger i sitt nedslagsfelt.

Les forrige sak:
||
Flytting av skirenn den 22.2

Rennet er gutter og jenter fra 13 år til senior. Forskjellige […]

Close