15 °C Stjørdal, NO
21/09/2020

Tidenes tørkesommer preget laksesesongen

2.270 laks tatt i Stjørdalselva denne sesongen

Leder i fiskeutvalget, Morten Welde, med en av fiskene han tok i Stjørdalselva i august. Leder i fiskeutvalget, Morten Welde, med en av fiskene han tok i Stjørdalselva i august.

– ​​​​​Været kan vi ikke styre. Noen ganger regner det hele sommeren, andre ganger er det tørke. Det påvirker fisket. Når det er mye vann i elva, blir fisken mer bitevillig. Når det er tørke, blir fisken vanskelig å ta. Det fikk vi til fulle erfare denne sommeren.

Slik oppsummerer leder av fiskeutvalget til Stjørdal jeger- og fiskerforening (SJFF), Morten Welde, årets laksesesong.

Det kom unormalt lite nedbør i både mai, juni og juli og vannføringen var liten i store deler av sesongen. Fisket var krevende og mange vald var ufiskbare. Til tross for det, ble fangstene rimelig gode.

– Til sammen ble det fanget 2.270 laks i løpet av sesongen, hvorav hele 55 prosent ble satt tilbake i elva igjen. I vekt tilsvarer det drøye ni tonn. Siden noe av laksen fanges flere ganger er det ikke nødvendigvis riktig å sammenlikne dette med tidligere år hvor all laks ble slått i hjel, men årets fangst er om lag på linje med totalfangsten de siste årene. Det er oppløftende i et år hvor vanntemperatur og vannføring tidvis gjorde fiske innpå umulig, sier Morten Welde.

Han forteller at årets sesong ble dominert av mellomlaks. Det var lite smålaks og storlaks, men sesongens største var likevel hele 17,8 kilo. Den ble tatt av Jahn Waage Aurdal i Forra på flue.

God august

Årsaken til det gode resultatet, sesongen sett under ett, er det gode fisket i august.

– I august kom endelig regnet og da måtte laksen flytte på seg. På grunn av mangelen på vann hadde mye av laksen svømt tilbake til sjøen eller samlet seg i dype høler. Når vannføringen økte, gikk denne fisken på elva for andre gang. Når den samlede oppgangen av fisk i tillegg virker å ha vært brukbar, så førte dette til et til tider svært godt fiske i august og mange fiskere hadde gode opplevelser ved elva, sier fiskesjefen i SJFF.

Mye fang og slipp

Det meste av laksen som ble fanget i august måtte settes tilbake i elva igjen. Elveeierlaget hadde før sesongen bestemt at all laks over tre kilo var fredet i august.

– SJFF var kritisk til det ettersom vi mente at dette reduserte verdien av laksefiske og at man heller burde vurdere en avkorting av sesongen eller storlaksfredning fra en senere dato. Uavhengig av hva man måtte mene om denne regelen, kan vi konstatere at den har spart store mengder gytefisk. Inntrykket er at det står mye mellom- og storlaks i elva, sier Welde.

Sportsfiskere fisker for opplevelsen og ikke nødvendigvis for å fylle fryseren med laks. Derfor, og på grunn av strenge regler, har omfanget av fang og slipp økt kraftig de siste fem til ti årene.

– Mens under 10 prosent av fisken ble gjenutsatt i 2009, bikket andelen i år 50 prosent. Ikke alle er komfortable med dette og føler at det å temme en eller flere store lakser i løpet av én dag kun for å la dem svømme videre ikke er forenlig med god fiskevelferd, sier Welde, som forstår at det er delte meninger om dette.

Noe mer sjøørret

Sjøørreten har vært totalfredet i Stjørdalselva siden 2010.

– Det har ikke ført til særlig oppgang i bestanden, men vi registrerer heldigvis en viss oppgang i fangstene. I 2018 ble det tatt 400 sjøørret i Stjørdalsvassdraget. Det er 100 flere enn for to år siden, men likevel langt under fangstene på 1980- og 1990-tallet som gjerne lå på mellom 1.000 og 2.000 fisk, oppsummerer fiskeutvalgsleder Morten Welde.

Aktivt oppsyn – få regelbrudd

SJFF gjennomfører oppsyn på sine vald og har også en avtale med elveeierlaget om oppsyn på private vald.

– Elveeierne selv er selvsagt ansvarlig for at reglene følges på egne vald, men det er alltid nyttig med en ekstern kontroll. De aller fleste fiskere setter pris på dette og oppsynet kan også bidra til å oppklare misforståelser angående fiskeregler og grenser. Fiskerne i Stjørdalselva er gjennomgående lovlydige og omfanget av regelbrudd er lavt. I år ble ingen fiskere bøtelagt, men flere fikk irettesettelser og på SJFF sine vald ble også noen fratatt fiskekortet etter brudd på SJFFs fiskeregler. Dessverre har vi i år hatt en utfordring med ulovlig fiske ved terskelen i utløpet av elva. I det området er fiske forbudt. Fiskeoppsynet har vært der sammen med politiet flere ganger og hvis man påtreffer fiskere der fremover så vil de bli bøtelagt, sier Morten Welde, som slett ikke ser bare mørkt på lakseframtiden.

– Selv om det alltid vil være diskusjoner om fiskeregler, forvaltning, fang og slipp og mer til, så ble det en positiv avslutning på fiskesesongen for de fleste. Fisket var godt og vi observerte mye fisk på mange vald. Mye tyder på at årets gytesesong vil bli god. Hvordan sesongen 2019 vil bli, er vanskelig å spå, men det lave antallet smålaks gir grunn til en viss bekymring. Stjørdalselva er uansett en elv hvor fisket er rimelig jevnt så vi regner med at neste sesong også blir brukbar, sier leder av fiskeutvalget Morten Welde.

Les forrige sak:
Over 200 var med på markeringen av Tønsåsen som et kommunalt friluftsområde. (Foto: Privat)
Folkefest da Tønsåsen ble allemannseie

Over 200 møtte opp ved hele Lånkes turmål

Close