8 °C Stjørdal, NO
23/09/2020

Tidligere voldtektsdømt frifunnet i ny rettssak

Aktor la ned påstand om seks års fengsel – tingretten frifant stjørdalingen

(Illustrasjonsfoto) (Illustrasjonsfoto)

En stjørdaling i 20-årene som tidligere er dømt for sovevoldtekter er frifunnet i en sak om tilsvarende påstander. Den fornærmede kvinnen forklarte om flere tilfeller av sovevoldtekter i løpet av 2018, mens den tiltalte stjørdalingen erkjente seg ikke skyldig.

De to hadde vært kjærester fra omtrent 2015 og forholdet varte fram til slutten av 2018. I løpet av denne perioden sonet mannen en straff på to års fengsel for to tilfeller av sovevoldtekter mot sin tidligere kjæreste.

Aktor la denne gangen ned påstand om at mannen skulle dømmes til fengsel i seks år, men Inntrøndelag tingrett valgte å frifinne mannen.

I dommen fra tingretten heter det at de ikke i tilstrekkelig grad fant det bevist, ut over rimelig tvil, at tiltalte har gjennomført samleie eller annen seksuell omgang med fornærmede under slike omstendigheter at også tiltalte forsto eller fant det overveiende sannsynlig at fornærmede sov eller for øvrig var ute av stand til å motsette seg handlingen.

Mannens historikk ved at han i en tidligere sak har erkjent, og blitt dømt for, tilsvarende forhold er heller ikke tilstrekkelig for å dømme ham mener tingretten.

– Tiltaltes «modus» er imidlertid slik retten ser det ikke tilstrekkelig til å legge til grunn at både de subjektive og objektive vilkår for domfellelse er tilstede i vår sak. Tiltaltes tidligere forhold tilsier imidlertid at tiltalte tidligere har vært i stand til å begå slike handlinger. På den annen side var fornærmede kjent med dommen på tidspunktet for de handlingene hun beskriver, noe som også åpner for at hun lettere forbinder sine observasjoner i saken med samme type handlinger fra tiltaltes side som det han tidligere er dømt for, skriver Inntrøndelag tingrett.

Les forrige sak:
Harsem får verdenscup-plass

Var førstereserve - reiser til Tyskland etter sykdomsforfall

Close