17 °C Stjørdal, NO
22/09/2021

Header-Bingo-uten dato
Spar Hegra uke 38

– Tigging er lov

Politioverbetjent Arne Henrik Ulvin sier at tigging er et lite problem i Værnesregionen

LITE PROBLEM: - Tigging er ikke noe stort problem for politiet i Værnesregionen, sier politioverbetjent Arne Henrik Ulvin. LITE PROBLEM: – Tigging er ikke noe stort problem for politiet i Værnesregionen, sier politioverbetjent Arne Henrik Ulvin.

– Tigging er lov, etter at den gamle løsgjengerloven ble slettet i 2006, sier politioverbetjent Arne Henrik Ulvin ved Stjørdal lensmannskontor.

– Det å be om hjelp på gata er lov. For de fleste, er tiggere noe nytt i bybildet, som kan være vanskelig å forholde seg til. Det er nød som ligger bak tiggingen. Tigging finansierer lett ei månedslønn i tiggernes hjemland.

Tigging fører i noen tilfeller med seg annen kriminalitet. Her i Værnesregionen har vi noen tilfeller av ordensforstyrrelser, sykkeltyverier og mindre tyverier eller naskerier fra butikker / kjøpesentra. Nasjonale trender viser at organisert kriminalitet kan være kamuflert av tigging. De som sitter og tigger er en del av et nettverk, sier Arne Henrik Ulvin som presiserer:

– Grunneiere kan gi pålegg om hvordan tigging skal utføres. Det er ingen rettighet at tiggere skal få sitte inne på kjøpesentra. Grunneiere kan også pålegge tiggere å forlate området, hvis det kommer klager fra publikum, om f.eks. pågående tigging.

Sesongbetont

– For politiet i Værnesregionen er tigging en liten utfordring. Tigging er ofte sesongbetont. Før jul dro tiggerne i Stjørdal hjem. For tiggere fra land innenfor Schengenområdet, gjelder stort sett de samme regler som for nordmenn, sier Ulvin.

– Unntaket er at utenlandske statsborgere i ytterste konsekvens kan utvises/ bortvises fra Norge hvis de er innblandet i alvorlig kriminalitet. For folk bosatt utenfor Schengenområdet, f.eks Romania og Bulgaria, er det mindre alvorlige forhold som skal til for å kunne utvises/ bortvises. For disse er det også passplikt for adgang til Norge.

Prostitusjon

Nasjonale trender viser at prostitusjon, narkotikakriminalitet og vinningskriminalitet kan komme i kjølvannet av tigging, men politiet i Værnesregionen har ikke hatt kjente tilfeller av dette i det siste året, sier Arne Henrik Ulvin.

– Vi vet imidlertid at prostituerte tilbyr sine tjenester fra hoteller i regionen relativt ofte, uten at dette kan knyttes til utfordringen med tiggere. Mange sykler forsvinner i Værnesregionen i løpet av året. Vi vet ikke hvor de blir av, men det er grunn til å tro at sykler blir med på lasset ut av Norge.

Politiet anbefaler at butikkeiere og ledere på kjøpesentra blir enige om felles regler for hva som er akseptabel atferd. Tiggernes rettigheter er store, men dersom grunneiere føler at tiggere tar seg til rette, kan grunneier gi pålegg om å forlate hvis dere ønsker det. Grunneieren er suveren.

Dersom dette ikke nytter, kan politiet gi tiggeren pålegg om å flytte seg, noe som i ytterste konsekvens kan ende med anmeldelse og utvisning / bortvisning, sier politioverbetjent Arne Henrik Ulvin.

Les forrige sak:
Helt topp helaften på Hell for 112 damer

"Ladies night" ble en stor suksess

Close