23 °C Stjørdal, NO
22/05/2019

Til seters

Skatval Historielag med ny turbok

Heggesvollen er blant de setrene som er enklest å besøke. Og der traff vi på leder i Skatval Historielag Jan Mæresmo, helt til høyre, og leder i boknemda i historielaget, Asbjørn Skjervold i midten, som var i ferd med å se i den nye turboka som de begge håper på skal være med og lede glade turvandrere til de gamle tufter. Heggesvollen er blant de setrene som er enklest å besøke. Og der traff vi på leder i Skatval Historielag Jan Mæresmo, helt til høyre, og leder i boknemda i historielaget, Asbjørn Skjervold i midten, som var i ferd med å se i den nye turboka som de begge håper på skal være med og lede glade turvandrere til de gamle tufter.

Skatval Historielag gir i disse dager ut en turbok, som i hovedsak tar for seg setrene i Skatval.

Skatval var blant de aller første bygdene der gårdbrukerne la ned den tradisjonelle seterdriften. Flere av de gamle setervollene ble nedlagt før 1850, og er dermed nærmest igjengrodd, og ikke like enkel å gå seg på. Mens på andre står det hus, ja hus som til og med er godt vedlikeholdt, takket være en «dugnad» hvor Skatval allmenning og Skatval fjellstyre har vært pådrivere.

Skinnaren, eller Skinnarvollen som den også betegnes på enkelte kart, er sammen med Heggesvollen, Litjsetra og Rangelåsen de setrene som var sist i drift i Skatval. Da ikke som setrer med tradisjonell drift, men som kvigsetrer. Det ble sluppet ungnaut på disse setrene, og det var ansatt gjetere. Dette var sånn på midten av 1930-tallet.
Skinnaren, eller Skinnarvollen som den også betegnes på enkelte kart, er sammen med Heggesvollen, Litjsetra og Rangelåsen de setrene som var sist i drift i Skatval. Da ikke som setrer med tradisjonell drift, men som kvigsetrer. Det ble sluppet ungnaut på disse setrene, og det var ansatt gjetere. Dette var sånn på midten av 1930-tallet.

Leder i Skatval historielag, Jan Mæresmo, sier at ideen og grunntanken bak denne turboka er at flere skal kunne besøke disse gamle setrene, som han beskriver som gammel kulturmark, som avgjort fortjener mer oppmerksomhet. Mæresmo legger også til at han håper på å få ryddet unna kratt og småskog som i dag har overtatt de tidligere setervollene, slik at de blir enklere å oppsøke. Selv om denne boka er et langt skritt på veien slik at flere kan ta seg fram til de eldgamle setrene, ville det uten tvil være en fordel om de igjengrodde vollene ble ryddet. For egen del kan vi legge til at en eller annen form for bygninger kunne være en ide. Hva med en gapahuk?

Forbordsvollen er kanskje den mest besøkte av setervollene i Skatval. Huset som står her i dag er relativt nytt, bygd som et samarbeid mellom allmenningen og fjellstyret. Huset på både Forbordsvollen, Skinnaren og Heggesollen står åpent, her er det tillaget ved, slik at man kan komme under tak og få seg en hvil og en kaffeskvett, hvis været er litt rusket.
Forbordsvollen er kanskje den mest besøkte av setervollene i Skatval. Huset som står her i dag er relativt nytt, bygd som et samarbeid mellom allmenningen og fjellstyret. Huset på både Forbordsvollen, Skinnaren og Heggesollen står åpent, her er det tillaget ved, slik at man kan komme under tak og få seg en hvil og en kaffeskvett, hvis været er litt rusket.

På flere av de gamle setervollene står det hus som er åpen for alle. Her er det bare å søke ly når været er litt rusket. Under våre mange turer i skog og mark har vi opplevd forskjellig, så vi vil for egen del minne om: Rydd etter deg og vær sikker på at varmen i ovnen er slokket. Kort sagt oppfør deg slik det passer seg for turfolk.

Les forrige sak:
Varabrannsjef Ole Johan Kiplesund i Stjørdal brann- og redningstjeneste.
Forbud mot åpen ild

Omfatter Stjørdal og Selbu kommune

Close