3 °C Stjørdal, NO
19/02/2019

Tjuvlånte motorsykkel i fylla og kjørte ut

|| Illustrasjonsfoto||

 

Det er snart to år siden hendelsen som nå har vært oppe i tingretten. Stjørdalsmannen i 30-årene var på fest i Stjørdal den aktuelle kvelden. I løpet av kvelden «tjuvlånte» han en motorsykkel tilhørende en kamerat og kjørte østover langs E14.

Mannen kjørte forbi en bil før han mistet kontrollen på motorsykkelen og havnet ute på en åker. Motorsykkelen fikk store skader, mens føreren fikk mindre skader. Politi og ambulanse kom til stedet og tok med seg mannen. Blodprøven viste en promille på 1,44. I tillegg hadde også han en konsentrasjon av amfetamin og THC i blodet. 

Stjørdalingen er tidligere dømt for andre overtredelser av vegtrafikkloven og dette taler i skjerpende retning når tingretten skal utmåle straff. I formildende retning teller det at saken har blitt veldig gammel før den har kommet til rettsapparatet.

En enstemmig tingrett dømte mannen til 30 dagers betinget fengsel og mister førerretten i ett og et halvt år. Til slutt ble han også dømt til å betale saksomkostninger på 3.000 kroner. 

Les forrige sak:
||
47.503 «pantekroner» til Stjørdal Røde Kors

Totalt mottok Røde Kors 37 millioner kroner fra Pantelotteriet i 2017. […]

Close