8 °C Stjørdal, NO
15/06/2021

– Hvis han ikke kommer, må vi nesten satse på at det vil være en annen samferdselsminister fra høsten av

Vil ha statsråden på E14-befaring.

Ordfører i Stjørdal Ivar Vigdenes.

Kjersti Kjenes og Ivar Vigdenes ber samferdselsministeren for tredje gang komme på E14-befaring.

– Jeg tror at han vil ta turen denne gang. Etter fjerningen av E14 fra nasjonal transportplan (NTP) har reaksjonene vært så store blant både næringsliv og befolkning at jeg blir overrasket om han takker nei, sier stjørdalsordfører Ivar Vigdenes.

To ubesvarte brev

Sammen med Meråker-ordfører Kjersti Kjenes ber han samferdselsminister Knut Arild Hareide i brevs form komme på E14-befaring.

– Det vises til brev av ordførerne i Meråker og Stjørdal den 08.07.2019 til daværende samferdselsminister (ikke besvart), og brev av ordførerne i Meråker og Stjørdal den 24.06.2020 til nåværende samferdselsminister (ikke besvart). Utgangspunktet for begge brevene var initiativ for å bidra til- og sikre framdrift i arbeidet med en helhetlig oppgradering og utbygging av E14 fra Stjørdal mot Sverige, slik også veien er prioritert i gjeldende NTP med 190 millioner i planleggingsmidler i perioden 2024-2029

Slik starter brevet fra ordførerne Kjenes og Vigdenes til statsråd Knut Arild Hareide.

Ordfører Kjersti Kjenes opplever for tiden stor prosentvis arbeidsledighet i Meråker. (Arkivfoto)
Ordfører i Meråker Kjersti Kjenes (Arkivfoto)
Verkebyll

Opprusting av E14 har blitt en skikkelig verkebyll, og et tema som årlig tas opp lokalt uten at de sentrale myndigheter ser ut til å bry seg nevneverdig. I NTP er bevilgningen borte.

– E14 er fullstendig utelatt uten forvarsel eller forklaring. Vi vil også peke på at det i inneværende års statsbudsjett er satt av fem millioner kroner til planlegging av veistrekningen, og hvor det foreløpig er uvisst hvordan pengene skal benyttes på grunn av den usikkerhet som har oppstått. Vi vil på nytt gjenta invitasjonen(e) om besiktigelse av veistrekningen. Av hensyn til koronapandemien vil vi være fleksible med tanke på tidspunkt for nærmere besiktigelse, men vi ønsker oss at dette skjer så raskt som mulig hensyntatt også utviklingen i denne, skriver Vigdenes og Kjenes i brevet, som begge har et lønnlig håp om blir lest og, til en forandring, besvart.

Bør komme på besøk

Ordfører Vigdenes er tydelig på at brevet bør leses, besvares og ende opp med at samferdselsstasråden finner en eller annen transportmåte for å komme seg til Stjørdal og Meråker.

– Hvis han ikke kommer må vi nesten satse på at det vil være en annen samferdselsminister fra høsten av og som kan finne på og ta turen, sier han til Stjørdals-Nytt.

Les forrige sak:
Flere boliger uten vann etter uforutsett hendelse

Vannet stenges i løpet av morgentimene

Close