12 °C Stjørdal, NO
10/07/2020

To påskutte elg funnet i terrenget

Uklart om jaktlag har fulgt lovverket

Det skal være funnet to døde elger i terrenget to ulike steder i Stjørdal. En død elg liggende ute i terrenget i Skjelstadmark-området skal være påvist. Den andre døde elgen, en yngre elgokse, ble funnet vomskutt i Sorta-området. Ettersøksringen i Stjørdal sender nå inn en rapport om funnet av elgoksen i Sorta.

Per Olav Elverum i ettersøksringen bekrefter at to elger er funnet ute i terrenget de siste dagene. Det skal dreie seg om en åtte-spirs elgokse i Skjelstadmark som ikke er innmeldt registrert savnet fra lokale jaktlag. En fire-takkers elgokse i Sorta med to påviste skudd i vommen er heller ikke registrert innmeldt på bakgrunn av pålagt ettersøksplikt.

– Vi skriver i dag rapport på elgoksen som ble funnet i et område ikke langt fra Sorta i Lånke. Rapporten sendes til saksbehandler i kommunen, sier Per Olav Elverum.

Det er skog- og utmarksrådgiver Stian Almestad i kommunen som behandler innmeldte saker eller varsel om brudd på jaktforskriftene.

– Dersom skadeskyting skjer utløses ettersøksplikten. Plikten gjelder for alle jegere som deltar på jakten. Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat, skal jeger eller jaktlag uten opphold underrette jaktrettshaver og kommunen eller nærmeste politimyndighet om de faktiske forhold. Jeger eller jaktlag kan ikke oppta jakt på nytt vilt, før kommunen har avsluttet ettersøket. Ved funn av påskutt hjortevilt som ikke kan knyttes til et varslet og korrekt avsluttet ettersøk, vil forholdet bli anmeldt. Ettersom ingen av disse tilfellene er rapportert inn vil forholdet bli anmeldt, sier Stian Almestad i Stjørdal kommune.

Les forrige sak:
24 bøter og ett beslag i E6-kontroll

Kjørte 83 i 50-sone

Close