-8 °C Stjørdal, NO
19/01/2021

Header-Bingo
SparHegra uke 03

Tømmerdrift i Sona

||||||| |||||||
 

Spesiell veg

Seks grunneiere, Allskog og Stjørdal kommune «slo seg sammen» og fikk utbedret gammelvegen som går ut fra Sondalsvegen
til Dalabakken. Vegen ble satt i stand til å tåle de store skogsmaskinene og bilene.
Den 1400 meter lange vegstrekningen ble ganske spesiell med til dels 17-18 % stigning, men altså likevel kjørbar for de store tømmerbilene.
 

Hogsten

Fa. Næsbø Skog AS kom med sine skogsmaskiner og tok seg av hogsten. I løpet av få uker hogg og kjørte fa. Næsbø fram 7500m3 tømmer. Maskinenes  kapasitet og fremkommelighet er meget stor. Likevel måtte også disse maskinene gi tapt i dette helt spesielle terrengområdet. Mannen med motorsaga er fortsatt ikke avlegs! I det bratteste området felte han kjempetrær, ca 30 meter høye, for at maskinene skulle få tak i dem.
Senior i fa. Næsbø Skog AS, Leif Arnfinn Næsbø, sier det er nødvendig med tillatelser til å bygge skogsbilveger for at vi skal kunne utnytte verdiene i landets skoger.
I motsatt fall vil store mengder skog gå tapt fordi den rett og slett råtner på rot.
Fa.  Anton Jenssen Transport, Mosvik, har fraktet tømmeret fra Sona til Orkanger, Skogn og Verdal  –  alt etter hva trevirket skal brukes til.

Les forrige sak:
||||
God oppfølger

-Jeg har en tydeligere ambisjon for musikken enn tidligere, selv om […]

Close