20 °C Stjørdal, NO
15/07/2020

Torgeir Anda i fri dressur

|| ||

– Jeg sitter og ser på nasjonale oversikter over hvordan Malvik kommune presterer sammenlignet med andre kommuner i landet. Og på tross av noen hederlige unntak kommer Malvik på nedre halvdel i altfor mange tilfeller. Det kan vi ikke være fornøyd med. Malvik er en ressurssterk kommune med mange innbyggere som har høy utdannelse og gode inntekter. Med et slikt utgangspunkt burde det være mulig å prestere bedre.

Særlig er jeg betenkt over den aller dårligste scoren som går på langsom saksbehandling. Her må politikerne stille krav og vise ledelse for å skape bedre resultater. Det er innbyggerne som betaler regningen for en langsom saksbehandling. Det kan vi ikke fortsette med, sier Torgeir Anda. 

– Jeg har jobbet hele livet, men aldri søkt en jobb, sier Torgeir Anda som ser lyst på framtida for Malvik: – I et terreng mellom storbyen og flyplassen er det mange som finner det praktisk å slå seg ned.

Torgeir Anda er født i Sandnes i Rogaland i 1955 og ble politisk aktiv i Unge Venstre på gymnaset. Det medførte fort mange verv. Ved siden av Venstre var Anda også aktiv i Natur og Ungdom med verv på nasjonalt nivå. Dermed gikk turen først til Oslo etter gymnaset for å skjøtte ledervervet i Natur og Ungdom.

Men Oslo var ikke stedet å være for en ung mann opptatt av Venstres ideologi. Derfor var det ikke aktuelt å studere i Oslo. Tromsø var fortsatt helt i starten med sitt universitet. Torgeir valgte derfor Trondheim.

– Jeg fant meg godt til rette med gode muligheter til å dyrke interesser ved siden av studiene. Når jeg ser tilbake på studietiden, klarte jeg å gjennomføre ett helt semester med studier som hovedaktivitet. Men det var også det eneste. Stikkord ellers var journalistikk med arbeid i avisa Sør-Trøndelag og iherdig valgkampinnsats for å vinne en plass på Stortinget for Odd Einar Dørum:

– Jeg lærte veldig mye av Odd Einar som var et råskinn til å arbeide med heftig telefonvirksomhet både tidlig søndag morgen og sent om kvelden. Det var en stor opplevelse å lykkes.

I løpet av denne perioden ble jeg også valgt som leder av Norges Unge Venstre. Da ble det flytting til Oslo. Her traff jeg andre ungdomsledere som Eivind Reiten i Senterungdommen og Terje Osmundsen i Unge Høyre mens Torbjørn Jagland var AUF-leder. 

Fra mitt yrkesliv er jeg blitt vant til å arbeide med presise formuleringer som dekker virkeligheten. Jeg er tilhenger av et direkte språk som i mitt journalistiske virke har skapt debatt. Men jeg mener oppriktig at Malvik må definere og hevde sine interesser for den kommende jernbaneutbyggingen som skaper helt nye og spennende muligheter for bruken av Malvik. 

Programmet

Torgeir Anda er stolt over helhetssynet i Venstre program for å definere nye løsninger for Malvik med bredt politisk engasjement på tvers av partigrensene: – Lokalpolitikken i Malvik har for lenge vært preget av en bastant rød-grønn blokk som i viktige saker ikke har vært åpen for breie felles løsninger. 

Venstre ønsker et kommunestyre som ikke er delt på midten i viktige saker, men et folkevalgt organ som gjennom fruktbare diskusjoner klare å utvikle samlende standpunkter. Det rød-grønne flertallet har en utfordring når det gjelder å ta fatt i utviklingen i ytre Malvik. Venstre mener at Malvik trenger et annet flertall enn dagens rød-grønne styre og vil bidra til det.

– Hva karakteriserer Venstre?

– Venstre er et sosialt og liberalt parti; et sentrumsparti som søker samarbeid for å få de beste løsningene for kommunen. Vår politikk forener personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Venstre har sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse, sier Anda som legger sterkt vekt på Venstres visjon om et samfunn der folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv. – Vårt utgangspunkt i enkeltmennesket skal også prege vårt arbeid i Malvik, sier han. 

– Hva med kommunesammenslåing?

– Dette er en spennende sak. Jeg er personlig ikke så redd for sammenslåing i en eller annen retning. Men dette er et viktig spørsmål som Malvik Venstre vil at kommunens innbyggere skal avgjøre i en folkeavstemning. Meningsmålinger viser en delt befolkning både når det gjelder samarbeid og i hvilken retning vi skal samarbeide. Vi ser forskjeller mellom Hommelvik som heller mot Stjørdal og Vikhammer med større sans for Trondheim. 

Men Malvik skulle ha de beste forutsetninger for å klare seg alene med en stor og godt utdannet befolkning med sikkert inntektsgrunnlag. Malvik kan klare seg som selvstendig kommune. Samtidig vil det være en styrke for regionen hvis flere kommuner går sammen. Men la meg presisere at Venstre i Malvik ennå ikke har tatt stilling til hva som er den beste løsningen for kommunens innbyggere. Vi tar standpunkt når det er avklart hvilke oppgaver som legges til kommunene og hvordan lokaldemokratiet i den enkelte kommune blir ivaretatt. 

Bygge to ungdomsskoler

Men vi må for all del ikke la oss paralysere av denne reformen. For Malvik står foran store oppgaver: Og da tenker jeg først og fremst på våre to ungdomsskoler som begge er utgått på dato med behov for fornyelse i neste periode. Her vil Venstre være pragmatisk og konstruktiv.

Det er krevende å skape helt nye løsninger, men det er heller ikke nødvendig. Vi kan starte med å besøke vår nabokommune Stjørdal som har en flott ny løsning med Stokkan ungdomsskole. Vi har ikke behov for samme dimensjon (540 elever), men hva kan vi lære av Stokkan?

Hva kan vi lære av andre kommuner i Trøndelag? Og skulle det være nødvendig å besøke andre deler av landet, gjør vi gjerne det i jakten på den gode løsning. For da kan vi adoptere en etablert løsning istedenfor å begynne helt fra start med alle de kostnader det medfører.

Samfunnshus først

Venstre tar også til orde for en felles løsning for ungdomsskole i Hommelvik og på Vikhammer. Vi kan bygge etter samme modell og spare store utgifter gjennom en felles løsning som blir litt forskjellig likevel. Jeg beklager at Malvik kommunestyre med 16 – 15 vedtok å reise Bruket på dagens tomt istedenfor å finne en felles løsning sammen med ungdomsskolen. 

Det må vi få til på Vikhammer. Der starter vi med å bygge et nytt ytre Malvik Samfunnshus og fortsetter med ungdomsskolen. Og vi må tenke langsiktig med de nye ungdomsskolene for dette er områder som vil være gjenstand for sterk folkevekst. Venstre tar til orde for å ruste opp både Vikhammer og Hommelvik som får et godt og spennende bidrag gjennom Hommelvik sjøside som sørger for mange nye boplasser.

Boliger på Vikhammer

På samme måte må vi legge til rette for mer utstrakt boligbygging på Vikhammer. Og da må vi bruke høyden for å spare dyrkamarka. Høyere hus gir større befolkning. Og da må vi tenke på effektene. For det betyr bedre grunnlag for alle som driver salg og service. Og med bedre befolkningsgrunnlag vil kollektivtrafikken ha grunnlag for enda bedre løsninger enn i dag, sier Anda som liker denne tanken. 

Les forrige sak:
||
Søndag blir Stjørdal kirke vigslet

Det er veldig spennende for kirka i Stjørdal å innvie ei […]

Close