-3 °C Stjørdal, NO
26/01/2021

Header-Bingo
SparHegra uke 04

Trærne ødelegger kirkemuren

– Men trærne bør få stå, mener murekspert

Trærne vokser og skyver vekk de solide steinene som en gang lå fint stablet rundt kirken. Trærne vokser og skyver vekk de solide steinene som en gang lå fint stablet rundt kirken.

Ruvende trær vokser rundt Logtun kirke på Frosta. De skyver vekk stein i «kjerkplanken». Noen steder svikter grunnen.

Den er av solid stein muren som omkranser kirken ved Tinghaugen på Frosta. Men forfallet blir mer og mer synlig. Den tørrmurte såkalte kistemuren er en meter bred, og har store skader.

At det gror mose, og at vær og vind stadig skifter og herjer, spiller ingen rolle. Det rokker ikke, utfordringen er sviktende grunn og trær som vokser. De skyver muren som kalles «kjerkplanken».

– Vi kaller den det. Hvorfor er jeg ikke sikker på. Kanskje rett og slett på grunn av at det tilbake i tid var «mur» av plank, sier Jens Hagerup.

Han leder den lokale gruppen som følger opp Logtun kirke som Fortidsminneforeningen eier.

Trærne ruver rundt Logtun kirke. Men de vokser og skyver gradvis mer og mer på steinene i «kjerkplanken».
Trærne ruver rundt Logtun kirke. Men de vokser og skyver gradvis mer og mer på steinene i «kjerkplanken».
– Trærne bør få stå

Murer Viggo Ballo ble tilkalt for å vurdere hva som bør gjøres med «kjerkplanken».

Han synes trærne bør få stå, og at muren utbedres og tilpasses de aktuelle stedene slik at det settes sluttstrek for at trær gradvis skyver på den.

Tilstanden til «kjerkplanken» er slik at det blir et meget omfattende arbeide hvis alt skal renoveres og utbedres. Å kostnadsberegne er ikke lett, men omkring en million kroner anslår mureksperten.

Bit for bit

Torgunn Østbø i Frosta kommune sier det er viktig å bevare «kjerkplanken».

– Full renovering blir et stort prosjekt. Å utbedre bit for bit er en mulighet. Nå har vi fått en vurdering av tilstanden, og hva som kan gjøres, sier hun.

Det vil bli arbeidet videre med hvordan bistå mot trærne, og sviktende grunn. Uten å bruke motorsag og felle trær, trengs det veldig mange arbeidstimer. Mye må tas ned, solid underlag må på plass og så må det tørrmures igjen. Med mureren sin grundige vurdering er hva som kan gjøres klart.

Før noe kan gjøres må finansiering på plass.

Les forrige sak:
Nærmer seg KBK-overgang

- Klubbene er i god dialog

Close