18 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

Trafikkopplæring i skolen

Oda Svingen, Ada Johanna Arnstad og Andreas Steinvik er avgangselever ved Ole Vig videregående skole og representerer Senterungdommen. De tre er glade for at elever i ungdomskolen på Stjørdal allerede kommende høst får et obligatorisk tilbud om trafikalt grunnkurs i sjåføropplæringen. Her foran Halsen Ungdomsskole.

 


Som en av de første kommuner i landet innfører Stjørdal kommune obligatorisk trafikalt grunnkurs i ungdomsskolene. Det er 10-trinn elever ved Halsen Ungdomsskole, Stokkan og Hegra ungdomsskole som allerede kommende høst får tilbudt en teoretisk trafikal innføring.

 

– Vi er kjempefornøyde med at politikerne i oppvekstkomiteen nå har vedtatt denne opplæringen i ungdomsskolen. Ved å starte opplæring i 10-trinn og tilegne seg en tidligere forståelse for trafikk og det mangfoldige trafikkbildet, kan dette gi gevinster i form av færre ulykker i trafikken tror Ada Johanna Arnstad, Oda Svingen Lunnan og Andreas Steinvik. De tre er avgangselever på 3.året ved Ole Vig videregående skole. Alle har selv tatt sertifikat klasse B for bil, og ser viktigheten av at skolen nå blir arena for et så viktig felt i samfunnet som trafikk og ferdsel i trafikken.

Hellsenteret uke 25 mobil

 

Må gjennom teori om trafikk

Elevene som nå får den obligatoriske opplæring med trafikalt grunnkurs skal gjennom førstehjelp, skilt-opplæring, vikepliktsregler, adferd i trafikken og basis opplæring i mørkekjøring. 10-klasse elevenes opplæring vil i hovedsak være en teoretisk del, men det kan også være aktuelt at elevene får være passasjerer i bil i undervisningssammenheng.

 

– Vi kjenner ikke alt innhold i denne obligatoriske opplæringen ennå, men uansett er dette en milepæl når det gjelder sikker ferdsel i trafikken. Tenk bare på hvor mange ungdommer i dag som må kjempe med tiden til skolearbeid og trafikkopplæring på samme tid. Dagens modell tror vi ikke er til det beste for hver enkelt som skal ut i trafikken. Her handler det om å få en tilrettelagt undervisning tidlig på linje med andre felt i samfunnet. Da er skolen en god arena, sier Ada Johanna, Andreas og Oda. De tre fra Senterungdommen vil følge opp denne undervisningsformen, en obligatorisk undervisning som skal evalueres etter oppstart denne høsten.

 

Les forrige sak:
Offentligjør produksjons-tilskudd

  I år oppgis også hvor mye den enkelte bonde får […]

Close