15 °C Stjørdal, NO
23/09/2020

Trafikksikkerhet på NAF-senteret i Lånke

Idar Ertsås, Trygg Trafikk og stortingsrepresentant Susanne Bratli var på møtet. (Foto: Per Olaisen).


Konferansen åpnet med at Jon Olav Alstad, NAF, orienterte om forbundets aktive holdning til trafikksikkerhet både lokalt og nasjonalt. Alstad la vekt på at NAF vil arbeide for betydningen av trygge veier.

 

Tyngre kjøretøy

Fra Norges Lastebileierforbunds side ble det spesielt uttalt en bekymring for alle tungtransporter som passerer våre grenseoverganger. Hvert år opplever vi at det kommer utenlandske vogntog som burde vært stoppet på grenseovergangene. Særlig er dette et problem på vinterføre.

 

Ulykker må begrenses

Svenn Fynden i SafeRoad, orienterte om konsernets utvikling av infrastrukturløsninger. Disse vil være med på begrense antallet og virkningene av alvorlige trafikkulykker. Han tok også for seg hvilke krav som må stilles til moderne infrastruktur.

Statens Vegvesen ga en orientering om ulykkesanalysegruppene. Disse gir oss innsikt i metoder og arbeidsmåter. Gode analyse viser seg som et av de viktigste forebyggende tiltakene for å redusere trafikkulykkene i landet, hevdet Helge Stabursvik, Statens Vegvesen.

Under møtet var stortingsrepresentant Susanne Bratli, en svært lydhør observatør.Les forrige sak:
Video: Kor fra DPS Stjørdal

  Se og hør koret DPS Stjørdal nedenfor. Produksjoneteamet er elever […]

Close