7 °C Stjørdal, NO
27/09/2020

Trang undergang er snart historie

Jernbaneundergangen på fylkesvegen i Langstein blir tre meter bredere

TRANGT: Det er meget trangt for skolebussen å komme frem under kulverten i Langstein. Kun centimetere skiller bussen fra fagverksbygget i stein fra starten av 1900-tallet. I oktober kan ny undergang/kulvert med opparbeidet rundkjøring på gammel E6 stå ferdig på stedet. TRANGT: Det er meget trangt for skolebussen å komme frem under kulverten i Langstein. Kun centimetere skiller bussen fra fagverksbygget i stein fra starten av 1900-tallet. I oktober kan ny undergang/kulvert med opparbeidet rundkjøring på gammel E6 stå ferdig på stedet.

Jernbaneundergangen på fylkesvegen i Langstein slipper skolebussen akkurat gjennom. Det er bare centimetre klaring mellom gamle steiner. Denne høsten kan utfordringen være historie.

Grunnundersøkelser gjennomføres før reguleringsplanen skal behandles og ny undergang med rundkjøring etableres.

De er godt vante med en meget smal undergang oppsitterne i Langstein, Skei og Okkelberg. Øvrig trafikk møter også denne smale passasjen opp eller ned fylkesveien i Langstein. Når Nye Veier skal inn med materiell og store kjøretøy for ny E6, vil det være ekstra behov for breddeutvidelser. Prosjektleder i Nye Veier for strekningen Kvithammar- Åsen, Lars Erik Moe sier at grunnundersøkelser er nødvendig før byggearbeidet igangsettes.

BLIR BREDERE: Håkon og Ragnar fra firma Geogrunn foretok nylig grunnprøver med boring ved tog-undergangen i Langstein. Her skal Nye Veier utvide med ny kulvert fra 3,60 meter til 6,50 meter bredde.
BLIR BREDERE: Håkon og Ragnar fra firma Geogrunn foretok nylig grunnprøver med boring ved tog-undergangen i Langstein. Her skal Nye Veier utvide med ny kulvert fra 3,60 meter til 6,50 meter bredde.

– Vi forventer økt anleggstrafikk på fylkesvegen i forbindelse med kommende tunnelarbeider og nye veiføringer på nye E6. Da er det behov for en bredere og høyere undergang under jernbanen i Langstein. Dagens undergang har en åpning på 3,60 meter bredde og 3,65 meter høyde. Ny undergang vil få 6,50 meter bredde og 4,60 meter høyde. På dagens E6 vil det bli anlagt en rundkjøring i stedet for dagens T-kryss med fylkesvegen, sier prosjektleder Lars Erik Moe.

Når tunnelarbeidene på ny E6 midtveis langs fylkesvegen i Langstein, ikke langt fra Moatun grendehus starter opp, skal betydelige steinmasser fra tunnelarbeid blant annet benyttes til planering av ny firefelts vei. Opp mot ti meter høye fyllinger vil Nye Veier etablere på deler av strekningen i dagsonen. Dagsonen vil bli på ca. en kilometer lengde før nytt tunnelinnslag.

– Utskifting av selve undergangen må skje på fastsatt togfri helg medio september. Framdriften for behandling av reguleringsplan for ny undergang ved E6 er derfor tidskritisk for oss. Vi håper at planen kan legges ut til offentlig høring i siste halvdel av februar. Det betyr da at reguleringsplan er ønsket vedtatt i kommunestyret allerede i mai måned, sier Lars Erik Moe. Det skal også opparbeides møteplasser langs fylkesvegen. Om alt går tidsmessig etter planen, vil ny undergang med rundkjøring stå ferdig ved dagens E6 på Langstein i oktober måned.

Les forrige sak:
MC-KLUBB: Medlemmer av lokal MC-klubb.
Stjørdal for 25 år siden

Stjørdals-Nytt rydder i bildearkivet - del 3

Close