13 °C Stjørdal, NO
16/07/2019

Travle dager for diesel-selgere

Trøndelag Diesel leverer diesel til bønder, entreprenører og industri

LAGER: - Trøndelag Diesel har bygd opp et godt lager i lokalene på Haraldreina, sier f.v. Jan Håvard Hastadklev og selger Knut Ove Bremseth i Trøndelag Diesel som sysselsetter et 10-talls medarbeidere. LAGER: – Trøndelag Diesel har bygd opp et godt lager i lokalene på Haraldreina, sier f.v. Jan Håvard Hastadklev og selger Knut Ove Bremseth i Trøndelag Diesel som sysselsetter et 10-talls medarbeidere.

– Vi kjører ut diesel til bønder, entreprenører og småindustri, sier Jan Håvard Hastadklev og selger Knut Ove Bremseth i Trøndelag Diesel.

– Vi har også satt opp en del tankanlegg der folk kan fylle selv. Det er stor aktivitet når vi henter diesel fra tankanlegg i Trondheim. Vi disponerer fire biler som hele tida er på vegen. Det blir fort et 20-talls turer i uka innom tankanlegget før videre distribusjon.

Hovedkontoret til Trøndelag Diesel ligger på Verdal, og firmaet leverer hovedsakelig diesel i området fra Trondheim og opp til Grong.

– Vi har et stort smøroljelager med smørefett først og fremst til alle typer tyngre kjøretøy innen landbruk, entreprenørvirksomhet og lastebiltransport. Det er oljetypene Q8, Shell og Texaco. Vi leverer også AD-Blue og spylervæske. I tillegg kommer godkjente diesel-tanker til både anlegg og landbruk, forteller Hastadklev og Bremseth.

Startet i 2013

Trøndelag Diesel ble startet i 2013. Det var et samarbeid mellom Leif Hastadklev AS som hadde leverte diesel siden 1969, «Fossum Olje og Varme» fra Inderøy og Verdalsfirmaet «Arne Skive AS».

– Samarbeidet har gitt en god rasjonalisering i driften. For nå slipper vi å kjøre etter hverandre i de samme distriktene. Med dagens løsning står vi bedre rustet til å fordele oppgavene, sier Jan Håvard Hastadklev.

Coop Storlien artikkelnivå

Trøndelag Diesel har et titalls medarbeidere og disponer totalt fire biler. Det er også et samarbeid med søsterbedriften Trøndelag Gass som hovedsakelig leverer propan i bulk i hele Trøndelag.

– Her er det også rom for samarbeidsløsninger som sikrer effektiv drift. Hastadklev Holding eier 50 prosent av Trøndelag Diesel. De øvrige aksjonærene sitter på Inderøy, forteller Jan Håvard Hastadklev som tok over tankbilavdelingen til Leif Hastadklev AS i 1991.

– Kontakten med kundene er viktig

Selger Knut Ove Bremseth er fersk i Trøndelag Diesel med et halvt års fartstid siden juni i år, men han kjenner bransjen veldig godt etter 18 års arbeid som reparatør og fem år som selger. Det har gitt et stort kontaktnett.

– Kontakten med kundene er viktig. Jeg har fra første dag erfart at hovedpoenget er å sørge for sikre leveranser og god service. Det er vi i Trøndelag Diesel veldig opptatt av å gi til våre kunder. Når kunden ringer og etterspør et produkt, er det helt avgjørende at vi kan svare med en rask leveranse, sier Bremseth.

Det kan bli travle dager når man skal rekke over alt i et så stort distrikt

– Hvordan er rytmen i det daglige arbeidet?

– Leveransene går på det jevne og vi er flinke til å utnytte kapasiteten. Det kan bli travle dager når man skal rekke over alt i et så stort distrikt. Trøndelag Diesel opplever en positiv utvikling med flinke medarbeidere som en avgjørende faktor i det daglige virke. Dermed står vi godt rustet for å løse oppgavene, sier Bremseth.

Hastadklev Holding har investert i nytt bygg og lager på Haraldreina. Her leier Trøndelag Diesel nødvendige lokaliteter.

– Det er et godt utgangspunkt for driften. Trøndelag Diesel er tilknyttet Best-kjeden. Det er forhandlerne som eier denne kjeden, og det gir oss gode muligheter for å påvirke utviklingen i en ønsket retning, sier eier Jan Håvard Hastadklev og selger Knut Ove Bremseth som alltid er klare for nye leveranser.

Les forrige sak:
Langhuset til Torbjørn Sletvold glir pent inn i naturen i Stjørdal. (Foto: Glen Musk)
Bygde langhus inspirert av vikingene

Bli med inn i det 19 meter lange feriehuset i Lånke

Close