16 °C Stjørdal, NO
09/08/2020

Tre menn dømt for bortføring og trusler om voldtekt

Frihetsberøvelse som varte i 45 minutter

(Illustrasjonsfoto)

En midtsommernatt i fjor ble en stjørdaling i 30-årene ble bortført fra området ved Shell-stasjonen i Stjørdal sentrum. Fire menn var i bilen sammen med fornærmede da han ble kjørt til Storvika hvor han ble bundet fast i en trapp og truet med å bli voldtatt. Den ene av de fire som befant seg i bilen sammen med fornærmede ble ikke tiltalt i saken.

Foranledningen til hendelsen var at den fornærmede og en kamerat var på utestedet Bankers tidligere denne fredagskvelden. Der var også tre av de fire som etterhvert skulle bli involvert i saken. Etter en liten konfrontasjon inne på utestedet skal fornærmede og hans kamerat ha gått til Shell. To av de tiltalte mennene fulgte etter. Det ble en ny konfrontasjon og den fornærmede stjørdalingen i 30-årene ble lagt i bakken. Deretter ble han med makt ført inn i bilen til en kamerat av mannen som er ansett som hovedmann i saken.

Den fornærmede ønsket å bli kjørt hjem, men i stedet gikk turen til Storvika. På parkeringsplassen i Storvika skal hovedmannen ha holdt fornærmede fast da de gikk ut av bilen. To av de øvrige i bilen fikk beskjed om å legge igjen mobiltelefonene sine i bilen. Fornærmede ble ført bort til en tretrapp hvor hendene ble bundet fast i rekkverket med hovedmannens belte. Mens fornærmede var bundet fast truet hovedmannen med at en av andre skulle voldta fornærmede. Etter 10-15 minutter ble stjørdalingen i 30-årene sluppet fri, satt inn i bilen og kjørt hjemover. Imidlertid ble han ikke kjørt direkte hjem, men til et annet sted i nærheten. Der ble han fortalt at det ville få konsekvenser dersom han gikk til politiet og fortalte om hendelsen. Deretter ble han kjørt hjem, og frihetsberøvelsen skal ha vart i cirka 45 minutter.

– Retten finner det klart at det objektivt sett dreier seg om en rettsstridig frihetsberøvelse. Hendelsesforløpet fra fornærmede ble tatt på bensinstasjonen til han ble sluppet fri der han bor, må vurderes under ett. Fornærmede ble mot sin vilje bortført fra sitt oppholdssted på bensinstasjonen. Han ble tatt med fysisk makt og ført inn i en bil. Det var fire for han ukjente personer som var involvert. Fornærmede ble sperret inne i bilen ved at han ble plassert i midten av baksetet med en person på hver side, uten mulighet for å unnslippe. Han ble kjørt til et avsidesliggende friluftsområde der han ble holdt fast, ført bort til en trapp og bundet fast i rekkverket i ca. 10–15 minutter. Det ble fremsatt trusler om voldtekt mot fornærmede både under kjøreturen og mens han var fastbundet. Videre ble han på turen tilbake fra Storvika truet med represalier om han kontaktet politiet, heter det i dommen fra Inntrøndelag tingrett.

Retten skriver i dommen at de fester mest lit til enkeltes forklaringer i saken. Når det gjelder hovedmannen og sjåføren sine forklaringer omtales de av retten slik:

– Deres forklaringer samsvarer de til en viss grad med hovedtrekkene i hendelsesforløpet retten har lagt til grunn. Retten mener derimot at de begge i betydelig grad har nedtonet at det dreide seg om en frihetsberøvelse mot fornærmedes vilje, og sin egen rolle i gjennomføringen av denne. Retten fester ikke lit til deres forklaringer blant annet med hensyn til at fornærmede ble med  frivillig i bilen for å bli kjørt hjem, og utelukker muligheten for at dette er riktig. Forklaringene fra de to står på vesentlige punkter i direkte motstrid til øvrige bevis. Det vises i denne forbindelse også til at de truet med represalier om fornærmede fortalte om hendelsen til politiet. Dersom de der og da mente at fornærmede hadde vært med frivillig, fremstår dette som meningsløst, heter det i dommen.

Tingretten har kommet fram til at mannen som blir omtalt som hovedmann dømmes til fengsel i seks måneder. Vedkommende er i 20-årene og utenlandsk statsborger bosatt i Stjørdal. Sjåføren i 30-årene, som er fra samme land som hovedmannen, men også bosatt i Stjørdal, er dømt til 87 timer samfunnsstraff, mens den tredje dømte, en stjørdaling i 20-årene er dømt til 90 dagers fengsel, hvorav 45 dager gjøres betinget. Hovedmannen er dømt ti å betale 25.000 kroner i oppreisning til den fornærmede, mens de to andre er dømt til å betale oppreisning på 10.000 kroner hver.

 

 

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Seks kjørte for fort på E14

UP tok oppstilling i Hegra

Close